Co daje przygotowanie pedagogiczne i jak je zdobyć?

Powołanie do zawodu nauczyciela bywa większe niż jakiekolwiek przeszkody na drodze do jego uzyskania. Mimo że wymogi, jakie stawia przed przyszłymi pedagogami oświata, są coraz większe, a zarobki nauczycieli wciąż pozostawiają wiele do życzenia, chętnych do pracy w szkole nie brakuje. Tym bardziej warto porozmawiać o niezbędnym przygotowaniu pedagogicznym, które musi posiadać każdy nauczyciel.

doradztwo pedagogiczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. każdy, kto aplikuje na stanowisko nauczyciela w placówce oświatowej, musi odbyć odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli, którzy wykonywali swój zawód przed wspomnianą datą i ubiegają się o awans. Pod pojęciem przygotowania pedagogicznego kryją się konkretne warunki, jakie musi spełniać kształcenie w tym kierunku, aby mogło zostać uznane za podstawę zatrudnienia.

Jak uzyskać przygotowanie pedagogiczne?
Wykształcenie wyższe nie wystarczy, aby podjąć pracę w szkole. Niezbędny jest jeszcze dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego, które powinno obejmować:

  • szkolenie teoretyczne trwające co najmniej 270 godzin, powiązane z wybraną specjalizacją;
  • praktykę pedagogiczną w wymiarze minimum 150 godzin (rzecz jasna pozytywnie zaopiniowaną);
  • wiedzę i umiejętności z takich obszarów jak psychologia, pedagogika o dydaktyka szczególna.

Taki program realizowany jest w ramach studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Po jego ukończeniu słuchacz otrzymuje dyplom uprawniający do podjęcia zawodu nauczyciela w placówkach oświatowych lub do otrzymania awansu na nauczyciela mianowanego, jeśli był już zatrudniony przed wprowadzeniem rozporządzenia.

jak zdobyć przygotowanie pedagogiczne

Co daje przygotowanie pedagogiczne?
Zdobyciem kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego powinni być zainteresowani nie tylko przyszli nauczyciele. Są one wymagane również do pełnienia funkcji opiekuna przedszkolnego, pedagoga i psychologa szkolnego oraz innych związanych ze sprawowaniem opieki nad nieletnimi w ramach instytucji publicznych.

Decydując się na podjęcie tego kierunku kształcenia podyplomowego, należy upewnić się, że dana uczelnia realizuje program zgodny z wytycznymi ministerstwa. Warto również nie pozostawać minimalistą – dobre uczelnie często proponują większą liczbę godzin wykładowych niż wymagana, co pozwala jeszcze lepiej przygotować się do tego ambitnego zawodu.

Na Śląsku jednostką odpowiedzialną za kształcenie przyszłych nauczycieli w ramach przygotowania pedagogicznego oraz oficjalnym egzaminatorem oświatowym jest Centrum Perspektyw Elpax w Bytomiu. Więcej informacji na temat kierunku można znaleźć w jego ofercie studiów podyplomowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *