Co pracodawca MUSI wiedzieć o BHP?

Odpowiedzialność właściciela firmy nie sprowadza się wyłącznie do spraw biznesowych. Prawo nakłada na przedsiębiorców bardzo konkretne obowiązki i zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezależnie od tego, czy prowadzisz zakład przemysłowy, małą firmę usługową czy sieć sklepów, musisz znać się również na BHP w stopniu umożliwiającym Ci zorganizowanie swoim podwładnym bezpiecznej pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek przejść specjalne szkolenie z zakresu BHP.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP reguluje Dział X Kodeksu pracy, zgodnie z którym ponosi on odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w miejscu zatrudnienia pracowników. Standardy te dotyczą zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne, a także innych osób przebywających na terenie firmy, np. klientów czy audytorów.

Kompetencje pracodawcy w dziedzinie BHP
Aby móc zapewnić wymagane prawem warunki w swojej firmie, musisz posiadać odpowiednią wiedzę z obszaru BHP. Powinieneś wiedzieć przede wszystkim:

 • jak organizować pracę w taki sposób, by była ona bezpieczna i higieniczna;
 • jak formułować wewnętrzne przepisy dotyczące BHP;
 • jak skutecznie egzekwować przestrzeganie tych przepisów;
 • jak usuwać wszelkie uchybienia i zapobiegać ich powtarzaniu się;
 • jak zapewniać należytą ochronę zdrowia pracownikom wymagającym szczególnego podejścia, w tym osobom młodocianym, pracownicom ciężarnym lub karmiącym piersią, a także niepełnosprawnym;
 • jak reagować na zmieniające się warunki pracy i dostosowywać przepisy do nowych standardów;
 • jakie działania profilaktyczne podejmować, by nie dochodziło do zaniedbań na polu BHP;
 • jak zagwarantować wykonywanie zaleceń inspektora pracy oraz innych organów nadzorujących.

Aby uzyskać wszystkie te wymagane prawem kwalifikacje, każdy przedsiębiorca i menadżer kierujący pracownikami powinien odbyć obowiązkowe szkolenie BHP, zorganizowane przez uprawniony do tego organ lub ośrodek szkoleniowy. Na Śląsku kurs BHP można zrealizować w Centrum Perspektyw Elpax w Bytomiu.

Szkolenia BHP mogą przeprowadzać tylko uprawnione do tego ośrodki

Obowiązki pracodawcy związane z BHP
Nie da się ukryć, że zapewnienie odpowiednich standardów BHP w zakładzie pracy wiąże się z pewnymi kosztami. Są to wydatki, które każdy przedsiębiorca musi uwzględniać w corocznym budżecie na działalność firmy. Prawo jednocześnie przestrzega właścicieli przed przerzucaniem kosztów ponoszonych z tytułu BHP na pracowników. Takie zadania jak:

 • organizacja obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP,
 • zapewnienie bezpiecznych i zgodnych z przepisami stanowisk i narzędzi pracy
 • czy przeciwdziałanie skutkom ewentualnych awarii i wypadków

leżą wyłącznie w gestii pracodawcy.

Ze szkoleniem BHP z pewnością nie ma co zwlekać. Zapisz się na kurs, zdobądź wymagane kompetencje i czym prędzej wróć do swoich głównych obowiązków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *