Autyzm dziecięcy – jak przygotować się do pracy z osobami ASD?

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o specjalnych potrzebach dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne mogą rozwijać swoje umiejętności i dzięki specjalnym studiom podyplomowym zdobyć wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi dotkniętymi tą chorobą. Czego dokładnie dowie się nauczyciel lub pedagog na takich zajęciach i jak będzie mógł wykorzystać swoją wiedzę w czasie pracy?

autyzm dziecięcy jak pracować z takimi dziećmi

Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD, czyli z angielskiego: autism spectrum disorder) to zaburzenie neurologiczne objawiające się poważnymi trudnościami w komunikacji i przystosowaniu do nowych warunków. W świecie kina i telewizji zwykło się przedstawiać osoby „ze spektrum” jako genialnych dziwaków, często spłycając tę przypadłość i pokazując ją stereotypowo. Rzadko można dostrzec w takich przedstawieniach cechy inne niż niezręczność w relacjach lub wybitne zainteresowania. Tymczasem dzieci dotknięte autyzmem są w istocie wyjątkowe i zasługują na to, by objąć ich specjalną opieką, która pozwoli im jak najlepiej radzić sobie w komunikacji.

Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie
W przygotowaniach do pracy z osobami autystycznymi kluczowe jest uświadomienie sobie, że autyzm to nie zawsze zespół konkretnych przypadłości, lecz właśnie spektrum. Objawy mogą występować w różnym nasileniu: jedno dziecko może nie mówić i nie wykazywać żadnych zdolności interpersonalnych potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania, zaś inne będzie w stanie odnaleźć się w społeczeństwie i informować o swoich odczuciach i potrzebach. Dlatego, aby naprawdę dobrze przygotować się do działania z dziećmi doświadczającymi autyzmu, uzupełnienie swojej edukacji o specjalnościowe studia podyplomowe jest świetnym pomysłem.

Praca z osobami z ASD – studia podyplomowe

Podczas kursów w Centrum Perspektyw Elpax w Bytomiu słuchacze zdobywają najważniejsze informacje na temat tego, czym jest spektrum autyzmu i w jaki sposób jest ono diagnozowane. Umiejętność wychwycenia wczesnych i czasem mniej oczywistych symptomów zaburzenia jest niezbędna do tego, by bez zbędnej zwłoki rozpocząć terapię i rehabilitację. Oprócz ćwiczeń z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w programie kierunku znajdują się także segmenty poświęcone współpracy z ich rodzicami czy też z dorosłymi z ASD. Ponadto program ten zakłada 180 godzin zajęć praktycznych. Trzy semestry studiów podyplomowych pozwolą zdobyć wymagane kwalifikacje do kompleksowej pracy z dziećmi z autyzmem.

Praca z osobami z ASD – studia podyplomowe
Jesteś pedagogiem, logopedą lub psychologiem i chcesz poszerzyć swoje kompetencje o umiejętności związane z pedagogiką specjalną? Koniecznie zajrzyj na do naszej oferty studiów podyplomowych i zapoznaj się z kierunkami, na które obecnie trwa rekrutacja. Zapisz się i studiuj już od marca!