Operator wózka widłowego – wszystko, co potrzebujesz wiedzieć

Obsługa wózka widłowego wbrew pozorom nie jest tak łatwa, jak mogłoby się wydawać komuś, kto nigdy nie miał z nim czynienia. Nie bez powodu operatorem wózka nie może zostać każdy. Jakie zatem warunki trzeba spełniać, by móc legalnie zasiąść za kierownicą tego fascynującego pojazdu?

Aby uzyskać uprawnienia do obsługi wózka widłowego, musisz przejść profesjonalne szkolenie i zdać egzamin państwowy.

Osoby aplikujące na stanowisko operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym – bo tak formalnie nazywa się wózki widłowe i różnego typu „paleciaki” – muszą spełniać szereg regulowanych prawem kryteriów przyjęcia. Obowiązuje minimalny wiek zatrudnienia wynoszący 18 lat oraz przynajmniej podstawowe wykształcenie. Pracodawcy należy również przedłożyć orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy, które powinno uwzględniać badanie wzroku i słuchu, gdyż ich poważne wady uniemożliwiają bezpieczne wykonywanie zawodu operatora. Na tym jednak nie koniec…

Kwalifikacje zawodowe operatora wózka widłowego
Aby móc obsługiwać wózek, przede wszystkim trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia, potwierdzone egzaminem państwowym. Do ich uzyskania konieczne jest ukończenie kursu zawodowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. W jego trakcie kursant zdobywa wiedzę na temat budowy wózka widłowego, zasad rozładunku czy kontroli technicznej, poznaje obowiązki operatora, a następnie uczy się prawidłowo i bezpiecznie obsługiwać pojazd. Szkolenia dla przyszłych operatorów wózków widłowych organizowane są przez uprawnione do tego jednostki dydaktyczne. Na Śląsku taki kurs można zrealizować w Centrum Perspektyw Elpax w Bytomiu, które na miejscu przeprowadza również egzamin państwowy.

Jako operator wózka widłowego możesz pracować w różnego rodzaju składach, magazynach, sklepach wielkopowierzchniowych i zakładach przemysłowych.

Gdzie może pracować operator wózka widłowego?
Miejscem pracy operatora wózka jezdniowego są wszelkiego rodzaju magazyny, składy, place budowy, fabryki itp. Jego głównym zadaniem jest przemieszczanie wielkogabarytowych towarów pomiędzy wyznaczonymi punktami załadunku i rozładunku, np. z ciężarówki, wagonu pociągu czy samolotu do magazynu i odwrotnie. Oprócz tego operator zajmuje się:

 • transportowaniem materiałów w obrębie magazynu lub pomiędzy magazynem a halą produkcyjną czy sklepem;
 • układaniem towaru na odpowiednich miejscach w składzie;
 • porządkowaniem palet i przestrzeni magazynowej;
 • przeprowadzaniem regularnych kontroli i podstawowego serwisu obsługiwanego sprzętu.

W niektórych miejscach pracy kompetencje te zostają rozszerzone o inne obowiązki, takie jak przegląd dostarczanego towaru pod kątem jego zgodności z zamówieniem czy kontrola jakości. Wszystkie te z pozoru proste zadania wymagają precyzji, dokładności i dobrego wyczucia. Nie czekaj więc, tylko zapisz się na kurs i rozwiń je w sobie czym prędzej!

Co pracodawca MUSI wiedzieć o BHP?

Odpowiedzialność właściciela firmy nie sprowadza się wyłącznie do spraw biznesowych. Prawo nakłada na przedsiębiorców bardzo konkretne obowiązki i zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezależnie od tego, czy prowadzisz zakład przemysłowy, małą firmę usługową czy sieć sklepów, musisz znać się również na BHP w stopniu umożliwiającym Ci zorganizowanie swoim podwładnym bezpiecznej pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek przejść specjalne szkolenie z zakresu BHP.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP reguluje Dział X Kodeksu pracy, zgodnie z którym ponosi on odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w miejscu zatrudnienia pracowników. Standardy te dotyczą zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne, a także innych osób przebywających na terenie firmy, np. klientów czy audytorów.

Kompetencje pracodawcy w dziedzinie BHP
Aby móc zapewnić wymagane prawem warunki w swojej firmie, musisz posiadać odpowiednią wiedzę z obszaru BHP. Powinieneś wiedzieć przede wszystkim:

 • jak organizować pracę w taki sposób, by była ona bezpieczna i higieniczna;
 • jak formułować wewnętrzne przepisy dotyczące BHP;
 • jak skutecznie egzekwować przestrzeganie tych przepisów;
 • jak usuwać wszelkie uchybienia i zapobiegać ich powtarzaniu się;
 • jak zapewniać należytą ochronę zdrowia pracownikom wymagającym szczególnego podejścia, w tym osobom młodocianym, pracownicom ciężarnym lub karmiącym piersią, a także niepełnosprawnym;
 • jak reagować na zmieniające się warunki pracy i dostosowywać przepisy do nowych standardów;
 • jakie działania profilaktyczne podejmować, by nie dochodziło do zaniedbań na polu BHP;
 • jak zagwarantować wykonywanie zaleceń inspektora pracy oraz innych organów nadzorujących.

Aby uzyskać wszystkie te wymagane prawem kwalifikacje, każdy przedsiębiorca i menadżer kierujący pracownikami powinien odbyć obowiązkowe szkolenie BHP, zorganizowane przez uprawniony do tego organ lub ośrodek szkoleniowy. Na Śląsku kurs BHP można zrealizować w Centrum Perspektyw Elpax w Bytomiu.

Szkolenia BHP mogą przeprowadzać tylko uprawnione do tego ośrodki

Obowiązki pracodawcy związane z BHP
Nie da się ukryć, że zapewnienie odpowiednich standardów BHP w zakładzie pracy wiąże się z pewnymi kosztami. Są to wydatki, które każdy przedsiębiorca musi uwzględniać w corocznym budżecie na działalność firmy. Prawo jednocześnie przestrzega właścicieli przed przerzucaniem kosztów ponoszonych z tytułu BHP na pracowników. Takie zadania jak:

 • organizacja obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP,
 • zapewnienie bezpiecznych i zgodnych z przepisami stanowisk i narzędzi pracy
 • czy przeciwdziałanie skutkom ewentualnych awarii i wypadków

leżą wyłącznie w gestii pracodawcy.

Ze szkoleniem BHP z pewnością nie ma co zwlekać. Zapisz się na kurs, zdobądź wymagane kompetencje i czym prędzej wróć do swoich głównych obowiązków.

Edukacja muzyczna z muzykoterapią – rozwiń pasję i zdobądź perspektywy zawodowe

Wykształcenie pedagogiczne otwiera przed absolwentem wiele możliwości – dzięki temu może wybrać dalszą ścieżkę kariery zawodowej, kierując się własnymi zainteresowaniami. Jeśli Twoją pasją jest muzyka i jesteś osobą pełną empatii oraz chęci do przekazywania wiedzy, studia podyplomowe na kierunku edukacja muzyczna z muzykoterapią są właśnie dla Ciebie.

muzyko terapia

 

Jakie możliwości otwiera edukacja muzyczna z muzykoterapią?

Edukacja muzyczna w połączeniu z muzykoterapią poszerzy Twoje perspektywy zawodowe. Przede wszystkim dlatego, że już po ukończeniu studiów podyplomowych, uzyskasz kwalifikacje do nauczania muzyki w szkołach, świetlicach, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kulturalno-oświatowych lub prowadzenia kół zainteresowań w zakresie muzyki. Jednak nauczanie nie jest jedyną możliwością – jako absolwent studiów podyplomowych zdobędziesz kompetencje niezbędne również do tego, by zajmować się rehabilitacją i praktyką prozdrowotną za pomocą muzyki. Możesz pracować w zespołach terapeutycznych lub placówkach służby zdrowia. Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą prowadzić Ci własną działalność – czy to artystyczną, upowszechniającą kulturę muzyczną w społeczeństwie, czy związaną z muzykoterapią.

Czym dokładnie zajmuje się nauczyciel muzyki?

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku edukacja muzyczna z muzykoterapią daje Ci możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zakresu muzyki w szkołach podstawowych. Nauczyciel muzyki powinien zadbać o to, by uczniowie nabyli ogólną wiedzę i umiejętności określone w postawie programowej. Do jego obowiązków należy także rozwijanie muzycznej wrażliwości i muzykalności dzieci, wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz kształtowanie odpowiednich wzorców i postaw przez sztukę. To zawód, który może przynieść wiele satysfakcji zaangażowanemu nauczycielowi – możesz prowadzić koła zainteresowań, obserwować talenty swoich podopiecznych i pokierować ich na odpowiednią ścieżkę rozwoju.

Czym dokładnie zajmuje się muzykoterapeuta?

Muzykoterapia polega na przywróceniu zdrowia lub poprawie funkcjonowania osoby chorej lub z zaburzeniami poprzez muzykę. Odpowiednio dobrane melodie mogą wpływać na ciśnienie tętnicze krwi, napięcie mięśni oraz ogólne psychiczne samopoczucie. To również często wybierany rodzaj terapii przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ćwiczenia z instrumentami, śpiew i aktywność ruchowa są dla pacjentów rodzajem zabawy, która przynosi doskonałe efekty dla ich rozwoju. Muzykoterapeuta powinien być empatyczny, cierpliwy i przede wszystkim chętny do pomocy.

Czy warto wybrać kierunek edukacja muzyczna z muzykoterapią?

Zaoferowany przez Elpax kierunek łączy w sobie wiele zawodowych możliwości, jak praca w placówkach edukacyjnych, terapeutycznych lub prowadzenie własnej działalności. Wybór kierunku edukacja muzyczna z muzykoterapią to przede wszystkim rozwój – nie tylko zawodowy, ale także własnych umiejętności i zainteresowań. Praktyczne zajęcia umożliwią Ci zdobycie niezbędnej wiedzy, do tego, aby pomagać innym – poprzez poszerzanie ich wiedzy lub poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Wykorzystaj swoje predyspozycje i poszerz perspektywy zawodowe, wybierając studia podyplomowe w Elpax.

Socjoterapeuta – predyspozycje, uprawnienia i perspektywy

Socjoterapia to niezwykle ważna i korzystna społeczne dziedzina. Systematyczna praca z młodymi osobami, które z różnych powodów nie radzą sobie w życiu, jest w stanie przynieść owoce nie tylko im samym, lecz także ich bliskim, a pośrednio również całemu społeczeństwu. Aby tak się jednak stało, potrzeba wykwalifikowanych pracowników, którzy zdołają udźwignąć ciężar opieki nad dziećmi i młodzieżą w potrzebie.

Dobry socjoterapeuta powinien wykazywać się cierpliwością, odpowiedzialnością i empatią.

Pomocy terapeutycznej mogą potrzebować zarówno osoby z poważnymi problemami – takimi jak uzależnienie od narkotyków, patologiczna rodzina czy przebywanie w zakładzie poprawczym – jak i zwyczajnie nieradzące sobie z funkcjonowaniem w różnych codziennych okolicznościach. Bardzo często trudności te nie są widoczne gołym okiem, nawet dla najbliższych pacjenta. Zadaniem socjoterapeuty jest dotrzeć do źródła problemu i dzięki sumiennej pracy u podstaw wyprowadzić podopiecznego z kłopotliwej sytuacji życiowej.

Predyspozycje zawodowe socjoterapeuty
Osoba planująca rozwijać swoją karierę zawodową w kierunku socjoterapii powinna w pierwszej kolejności zadać sobie kilka ważnych pytań na temat siebie samej. Praca socjoterapeuty wymaga bowiem posiadania określonego zestawu cech osobowościowych, które czynią ją efektywną i satysfakcjonującą. Wymienić należy z pewnością wysoki poziom empatii i cierpliwości, choć to oczywiście nie wszystko. Dobry socjoterapeuta musi wzbudzać zaufanie i autorytet u podopiecznych, a więc świetna komunikatywność, wyrozumiałość i odpowiedzialność również będą tu kluczowe. 

Ponadto kandydat do pracy w tym zawodzie powinien być doskonałym słuchaczem i spostrzegawczym obserwatorem, aby prawidłowo rozpoznać problem i być w stanie na niego trafnie odpowiedzieć. Wreszcie – praca socjoterapeuty siłą rzeczy bywa obciążająca psychicznie, zatem atuty takie jak odporność na stres, umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami czy wytrwałość bez wątpienia będą miały przełożenie na jego sukcesy.

1) Praca socjoterapeuty jest niezwykle korzystna społecznie, ale i wymagająca

Jakie kwalifikacje musi posiadać socjoterapeuta?
W parze z predyspozycjami muszą iść rzecz jasna odpowiednie kompetencje. Przyszli socjoterapeuci najczęściej kształcą się na studiach pedagogicznych, w ramach specjalności takich jak resocjalizacja, praca socjalna czy socjoterapia. Nie oznacza to jednak, że dla osób, które ukończyły inny kierunek studiów, furtka jest zamknięta. Wiele prywatnych uczelni i ośrodków szkoleniowych, jak choćby Centrum Perspektyw Elpax w Bytomiu, oferuje roczne studia podyplomowe z zakresu socjoterapii, które przyuczają ściśle do tego zawodu – przede wszystkim od strony praktycznej. Można tam także odbyć solidne przygotowanie pedagogiczne, niezbędne do podjęcia profesji socjoterapeuty.

Perspektywy zawodowe socjoterapeuty
Standardowym miejscem pracy socjoterapeuty są:

 • placówki oświatowe,
 • ośrodki resocjalizacyjne (zakłady poprawcze)
 • i wszelkiego rodzaju ośrodki opiekuńczo-wychowawcze.

To właśnie tam prowadzona jest socjoterapia dzieci i nastolatków, które zmagają się z problemami w nauce i uzależnieniami, pochodzą z trudnych rodzin lub nie radzą sobie z różnymi trudnościami na tle emocjonalnym. Bardzo często rola socjoterapeuty nie ogranicza się do pracy z samym podopiecznym, lecz także wymaga rozmów – nierzadko trudnych – z osobami z jego najbliższego otoczenia (rodzicami, opiekunami itp.).

Socjoterapeuci realizują się w swoim zawodzie, prowadząc zajęcia, warsztaty i ćwiczenia z podopiecznymi, badając wpływ środowiska na ich stany emocjonalne, a także udzielając im wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Zadania te są niezwykle odpowiedzialne, a społeczne korzyści płynące z ich realizacji wynagradzają czas i wysiłek wkładane w to każdego dnia.

Co daje przygotowanie pedagogiczne i jak je zdobyć?

Powołanie do zawodu nauczyciela bywa większe niż jakiekolwiek przeszkody na drodze do jego uzyskania. Mimo że wymogi, jakie stawia przed przyszłymi pedagogami oświata, są coraz większe, a zarobki nauczycieli wciąż pozostawiają wiele do życzenia, chętnych do pracy w szkole nie brakuje. Tym bardziej warto porozmawiać o niezbędnym przygotowaniu pedagogicznym, które musi posiadać każdy nauczyciel.

doradztwo pedagogiczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. każdy, kto aplikuje na stanowisko nauczyciela w placówce oświatowej, musi odbyć odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli, którzy wykonywali swój zawód przed wspomnianą datą i ubiegają się o awans. Pod pojęciem przygotowania pedagogicznego kryją się konkretne warunki, jakie musi spełniać kształcenie w tym kierunku, aby mogło zostać uznane za podstawę zatrudnienia.

Jak uzyskać przygotowanie pedagogiczne?
Wykształcenie wyższe nie wystarczy, aby podjąć pracę w szkole. Niezbędny jest jeszcze dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego, które powinno obejmować:

 • szkolenie teoretyczne trwające co najmniej 270 godzin, powiązane z wybraną specjalizacją;
 • praktykę pedagogiczną w wymiarze minimum 150 godzin (rzecz jasna pozytywnie zaopiniowaną);
 • wiedzę i umiejętności z takich obszarów jak psychologia, pedagogika o dydaktyka szczególna.

Taki program realizowany jest w ramach studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Po jego ukończeniu słuchacz otrzymuje dyplom uprawniający do podjęcia zawodu nauczyciela w placówkach oświatowych lub do otrzymania awansu na nauczyciela mianowanego, jeśli był już zatrudniony przed wprowadzeniem rozporządzenia.

jak zdobyć przygotowanie pedagogiczne

Co daje przygotowanie pedagogiczne?
Zdobyciem kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego powinni być zainteresowani nie tylko przyszli nauczyciele. Są one wymagane również do pełnienia funkcji opiekuna przedszkolnego, pedagoga i psychologa szkolnego oraz innych związanych ze sprawowaniem opieki nad nieletnimi w ramach instytucji publicznych.

Decydując się na podjęcie tego kierunku kształcenia podyplomowego, należy upewnić się, że dana uczelnia realizuje program zgodny z wytycznymi ministerstwa. Warto również nie pozostawać minimalistą – dobre uczelnie często proponują większą liczbę godzin wykładowych niż wymagana, co pozwala jeszcze lepiej przygotować się do tego ambitnego zawodu.

Na Śląsku jednostką odpowiedzialną za kształcenie przyszłych nauczycieli w ramach przygotowania pedagogicznego oraz oficjalnym egzaminatorem oświatowym jest Centrum Perspektyw Elpax w Bytomiu. Więcej informacji na temat kierunku można znaleźć w jego ofercie studiów podyplomowych.

Jak zostać doradcą zawodowym?

Rynek pracy bywa pełen zakrętów, wybojów, dziur i ślepych uliczek. Im więcej dostępnych zawodów i potencjalnych miejsc zatrudnienia, tym trudniejszy staje się wybór. Osoby zagubione, niepewne lub rozczarowane swoimi poprzednimi decyzjami znajdują pomoc u doradcy zawodowego. A gdzie doradca zawodowy znajduje swój sukces?

jak zostać doradcą zawodowym

Nie jest prawdą, że doradca zawodowy pomaga jedynie osobom młodym, dopiero wchodzącym na rynek pracy, choć faktycznie stanowią oni sporą grupę docelową jego usług. W gruncie rzeczy rolą doradcy jest wysłuchiwanie, badanie, a następnie wskazywanie drogi ludziom w różnym wieku oraz znajdującym się na różnych etapach kariery. Będą to więc zarówno:

 • osoby świeżo po studiach,
 • pracownicy z pewnym już stażem, ale potrzebujący zmiany,
 • jak i ci, którzy z różnych powodów stracili zatrudnienie i nie są w stanie samodzielnie wrócić do pracy.

Każdemu z nich doradca zawodowy powinien mieć coś wartościowego do zaoferowania. Jak dojść do poziomu, w którym jest to możliwe?

Kwalifikacje i kompetencje doradcy zawodowego
Jedną z podstaw do rozpoczęcia działalności doradcy jest wykształcenie wyższe. Najczęściej przyszli pracownicy tej branży kształcą się w takich obszarach jak zarządzanie, psychologia czy przedsiębiorczość. Wiele uczelni wyższych oferuje ponadto kierunki i specjalności bardziej zawężone do omawianej profesji, jak choćby doradztwo personalne czy socjologia pracy. Nie ma tu więc jednej odpowiedzi poza tą, że dyplom na pewno warto mieć.

Aby zostać doradcą zawodowym, oprócz wiedzy czysto teoretycznej trzeba jeszcze nieco praktyki. Ważne w zawodzie umiejętności można nabyć na różnego rodzaju kursach przygotowawczych, a także na studiach podyplomowych, które stawiają na praktyczną stronę kształcenia. Wielu dobrych doradców w swoim CV posiada właśnie ukończenie studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. Solidne, dwuletnie studia są w stanie dobrze przygotować cię do pracy doradczej na różnych płaszczyznach. A tych jest co najmniej kilka…

Jak zostać doradcą zawodowym – ścieżki kariery
Zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych doradców zawodowych dotyka różnych miejsc. Wiele osób zaczyna karierę w szkołach, urzędach pracy czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Są one dobre na start, ale nie na dłuższą metę ze względu na niskie zarobki. Zdecydowanie lepiej pod tym względem jest w biurach doradztwa personalnego lub korporacjach o bardzo różnym profilu działalności, które zatrudniają doradców po to, by regularnie rozmawiali z ich pracownikami, pomagali im wyznaczać cele, badali ich potrzeby i wskazywali odpowiednie stanowiska. Na tym szczeblu może być to praca bardzo dobrze płatna, choć odnajdą się w niej tylko najlepsi.

Jest jeszcze trzecia gałąź – związana z nauką i dydaktyką. Zwykle realizuje się ją w ramach takich dziedzin jak psychologia, pedagogika czy przedsiębiorczość. Doradcy, którzy decydują się na pracę bardziej teoretyczną, przekazują swoją wiedzę za pośrednictwem prasy branżowej, udzielają się w środowiskach naukowych i szkolą młodych adeptów.

Perspektyw dla doradcy zawodowego jest więc wiele, a możliwości zatrudnienia nie ograniczają się tylko do szkół czy biur pośrednictwa pracy. Kluczem do sukcesu na tym polu jest jednak dobre przygotowanie merytoryczne okraszone sensowną dawką praktyki. Gdy o nie zadbasz, dróg do samorealizacji z pewnością nie zabraknie.

Dlaczego warto zostać terapeutą zajęciowym?

Terapeuci zajęciowi są obecnie coraz częściej poszukiwani na rynku pracy – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nic dziwnego, to zawód potrzebny społecznie, pomagający osobom starszym lub z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą pełną empatii i czujesz naturalną potrzebę niesienia pomocy – to praca stworzona dla Ciebie!

Czym zajmuje się terapeuta zajęciowy?
Praca polega na prowadzeniu odpowiednio dobranej terapii zajęciowej, która pomaga uczestnikom odnaleźć się w życiu społecznym oraz daje im szansę na usamodzielnienie. Zajęcia zorientowane są zwykle na integrację ciała i umysłu, dzięki czemu terapeuta dba nie tylko o rozwój fizyczny pacjenta, ale daje mu również wsparcie psychiczne.

Jakie są zadania terapeuty zajęciowego?
Przede wszystkim terapeuta powinien umieć rozpoznać potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne swoich podopiecznych. Na ich podstawie bowiem układa plan terapii, a następnie wdraża go w życie. Terapeuta powinien monitorować i oceniać przebieg całego procesu oraz zapewniać swoim pacjentom bezpieczeństwo podczas zajęć.  Do jego obowiązków należy także nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze swoim podopiecznym, jego rodziną oraz współpraca z lekarzami, dbającymi o ogólny stan zdrowia pacjenta.

Jak wygląda terapia?
Terapia powinna zostać indywidualnie dobrana do stanu zdrowia i potrzeb pacjenta. Wyróżniamy różne jej rodzaje, jak na przykład:

– arteterapia – terapia przy pomocy sztuki, która polega na tworzeniu obiektów artystycznych, wyrażaniu ruchu przez taniec i muzykę lub odgrywaniu przedstawień teatralnych;

– ergoterapia – terapia przez wykonywanie różnych rodzajów pracy, jak garncarstwo, ogrodnictwo czy stolarstwo;

– estetoterpia – terapia skupiająca się na doznaniach płynących z natury, jak np. spacer po lesie;

– zajęcia relaksacyjne – terapia, która w celach relaksu pobudza różne zmysły.

Jak można zostać terapeutą zajęciowym?
Osoba pełna empatii i chęci do pomocy połowę sukcesu ma już za sobą! Tytuł zawodowy można uzyskać poprzez ukończenie dwuletniej szkoły policealnej na kierunku terapeuty zajęciowego. Solidne przygotowanie do pracy w zawodzie powinno obejmować zarówno wykłady, jak i ćwiczenia praktyczne. Pod koniec II klasy odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikację do pracy.

Terapeuta zajęciowy – rynek pracy i zarobki
Na rynku pracy zainteresowanie terapeutami zajęciowymi cały czas rośnie. To zawód, który daje wiele możliwości, także poza granicami naszego kraju – za granicą, zwłaszcza w bogatych państwach zapotrzebowanie na tego typu pracę  jest bardzo duże. Terapeuta zajęciowy może podjąć pracę w sanatorium, hospicjum, zakładzie opiekuńczym, ośrodku rehabilitacyjnym, szpitalu, klubie seniora czy domu opieki społecznej. Średnia zarobków dla terapeuty zajęciowego w Polsce wynosi około 3000 zł brutto.

Czujesz potrzebę pomagania osobom wykluczonym społecznie? To zawód, który da Ci pewną pracę w Polsce i za granicą oraz zagwarantuje poczucie spełnienia. Decydując się na kierunek terapeuty społecznego w szkole policealnej Elpax, zyskujesz dodatkowo dogodne warunki do komfortowego zdobywania wiedzy – zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne oraz egzamin kwalifikujący odbywają się w tym samym budynku. Chcesz poszerzyć swoje perspektywy na przyszłość? Kliknij tutaj i dowiedz się więcej.

Opiekun medyczny – obowiązki, zarobki, perspektywy

W związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa, na rynku pracy coraz częściej poszukuje się opiekunów medycznych. Jeśli czujesz potrzebę niesienia pomocy chorym i jesteś osobą pełną empatii, wybór tego zawodu może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Kim jest opiekun medyczny?
Opiekun medyczny to osoba, która pomaga w codziennych czynnościach ludziom chorym, starszym i niesamodzielnym. Nie tylko profesjonalnie wspiera pacjentów w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, ale także umiejętnie rozpoznaje ich problemy. Praca  opiekuna w dużej mierze opiera się na współpracy z pozostałym personelem medycznym chorego podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. To niezwykle potrzebny społecznie zawód, który przynosi wiele satysfakcji osobom o dużej empatii i świetnych umiejętnościach komunikacyjnych.

Czym dokładnie zajmuje się opiekun medyczny?
Podstawowym obowiązkiem opiekuna medycznego jest dbanie o możliwie jak największy komfort i bezpieczeństwo pacjenta podczas podstawowych aktywności życiowych. Równie ważne są czynności pielęgnacyjne, jak np. działania związane z mobilnością, higieną czy odżywianiem chorego. Opiekun medyczny stanowi duże wsparcie dla pozostałego personelu, dlatego większą część obowiązków wykonuje na zlecenie pielęgniarki. Wybór tego zawodu daje również możliwość samodzielnej pracy – w domu pacjenta, świadcząc opiekę indywidualną.

Perspektywy pracy jako opiekun medyczny
Osoba, która uzyskała tytuł opiekuna medycznego może podjąć pracę w wielu miejscach, tj. szpitalach, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, fundacjach i stowarzyszeniach, hospicjach, sanatoriach, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy domach i ośrodkach pomocy społecznej. W Polsce zarobki opiekuna medycznego to średnio 2900 zł brutto. Po uzyskaniu tytułu z powodzeniem można szukać pracy również poza granicami naszego kraju, gdzie opieka nad pacjentami zwykle odbywa się w ich domach.

Jak zostać opiekunem medycznym?
Tytuł opiekuna medycznego można uzyskać w szkole policealnej – aby wziąć udział w rekrutacji, należy mieć średnie wykształcenie. Nauka, polegająca na zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, trwa rok i kończy się egzaminem, który ma na celu zweryfikowanie wiedzy uczniów. Certyfikat kwalifikacji zawodowej umożliwia pracę w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej. Dlatego w Elpax dbamy o o profesjonalizm i wiedzę naszej kadry oraz umożliwiamy komfortowe warunki egzaminu, zapewniając, że odbędzie się on w budynku szkoły.

Czujesz, że zawód opiekuna medycznego to właśnie Twoja szansa na poszerzenie swoich perspektyw? Przekonuje Cię pewny zawód i pensja? Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o tym kierunku w szkole policealnej Elpax.