dołącz do nas: Platforma e-learning


Rozwijaj swoją
Wiedzę z Elpaxem
na studiach i kursach


Krok w bezpieczną
przyszłość.

Sprawdź kierunki! 

Oferta szkoleń
organizowanych w
NODN „ELPAX”Wdrażania nowej podstawy
programowej kształcenia [
ogólnego.
Podniesienia jakości edukacji
matematycznej, przyrodniczej
i informatycznej.
Bezpieczeństwa w Internecie.
Odpowiedzialnego korzystania
z mediów społecznych
Wprowadzania doradztwa
zawodowego do szkół i placówek
Wzmacniania wychowawczej roli szkoły
Podnoszenia jakości edukacji włączającej
w szkołach i placówkach oświaty
Skutecznej komunikacji nauczyciela
z rodzicami
Gier i zabaw wspomagających naukę
czytania, pisania, matematyki
Komunikacji interpersonalnej nauczycieli
Świadomej autoprezentacji nauczyciela
Protokołowania posiedzeń
rad pedagogicznych
Asertywności, radzenia sobie
ze stresem oraz wypalenia zawodowego
Motywowania uczniów do nauki
Tworzenia testów i zadań na platformie
edukacyjnej modle
Kreatywnej pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach młodszych.
Wprowadzania zdrowej diety w szkole i w przedszkolu.

Organizujemy również kursy:

Kierownika wycieczek szkolnych
Kierowników wypoczynku
Na wychowawców wypoczynku
Pierwszej pomocy przedlekarskiej

 
 • Kurs języka angielskiego, przygotowujący do uzyskania świadectwa znajomości języka dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,

  240 godz.  – cena 990 zł/osoby
  (możliwość płatności w dogodnych ratach)
   
  Zajęcia od września 2015 r.
  Wtorki i środy w godz. 17,00-20,00
  Przewidywany termin egzaminu FCE – czerwiec 2016 (koszt około 500 zł)

   
  We wrześniu odbędzie się spotkanie organizacyjne
  + test sprawdzający znajomość języka.

   
  Zapisy do 04 września, w załączeniu karta zgłoszeniowa (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).
   
  Podstawna prawna:
  Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r.
  Poz. 1084
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2014 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
  oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia
  lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
  Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) zarządza się,
  co następuje:
  § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
  wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
  wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207) po § 28 dodaje się § 28a
  w brzmieniu:
  "§ 28a. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również
  osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone w § 4 ust. 1 lub 2
  oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym
  mowa w załączniku do rozporządzenia.”.

  § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska 1)

   
   
  Osoba do kontaktu:
  Beata Bogawska-Bratek tel. 32 282-40-12 lub mail odn@elpax.pl

   

  Pliki do pobrania:

 • Metoda Dobrego Startu

  WYDARZENIE EDUKACYJNE - 

  JEDYNA NA ŚLĄSKU SESJA SUPERWIZYJNA METODY DOBREGO STARTU®

    
  dla osób które ukończyły I i II poziom MDS – prowadzona przez autorkę programu prof.zw.dr.hab. Martę Bogdanowicz oraz współautorkę Ewę Jakacką
  Koszt uczestnictwa 360 zł od osoby
 • Asertywność - czyli prawo wyrażania siebie

  Asertywność - czyli prawo wyrażania siebie

   
  Czas trwania: 5 godz.
   

  Cele:

  Poznanie technik asertywnych zachowań i wprowadzanie ich
  w życie. Umiejętności redukcji złości, stresu i prawidłowych relacji
  z innymi ludźmi, jak i prowadzenie asertywnego trybu życia.
 • Kierownik wycieczek szkolnych

  Kierownik wycieczek szkolnych

   
  Czas trwania: 10 godz.
   

  Cele:

  Nabycie uprawnień kierownika wycieczek.

  Na zamówienie realizujemy wszystkie tematy szkoleń zgodnie
  z potrzebą placówki zamawiającej.

  Ceny szkoleń zamkniętych dla rad pedagogicznych oscylują
  w granicach 1.000 zł - 1.400 zł. w zależności od ilości osób
  w grupie. Terminy do uzgodnienia.

  Organizujemy również okresowe szkolenia BHP dla pracowników oświaty w cenie 35 zł od osoby.
 • Kurs dla nauczycieli - zabawa judo dla przedszkolaków

  KURS DLA NAUCZYCIELI CHCĄCYCH PROWADZIĆ ZAJĘCIA JUDO W PRZEDSZKOLU:

   
  ZABAWA JUDO DLA PRZEDSZKOLAKÓW

  rozpoczęcie:
  24 lutego 2017 r. o godz. 17,30
  Koszt kursu 597 zł. osoba (w cenie materiały dydaktyczne, oraz koszulki na zajęcia sportowe)
 • Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię

  Zapraszamy na warsztaty

  Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
  Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, terapeutów zajęciowych.


  Opis szkolenia
  Chociaż wyobraźnią dysponują wszyscy ludzie, to mimo wszystko występują znaczne zróżnicowania jej twórczych możliwości u poszczególnych osób. Różnorodność poziomów wyobraźni zależy przede wszystkim od dziedziczonych predyspozycji, od twórczości, od jakości środowiska życia i wychowania dziecka, a także stosowanych przez nauczycieli i rodziców metod i środków oddziaływań wychowawczych.
 • Zabawy wyciszające na każdą porę roku

  Zapraszamy na warsztaty Zabawy wyciszające na każdą porę roku.

  Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych.

  Opis szkolenia
  Ćwiczenia wyciszające i uspakajające pełnią bardzo ważną profilaktyczną rolę. Pozwalają one dziecku odnaleźć równowagę między aktywnością a wyciszeniem. Może ono wtedy wsłuchać i zagłębić się w siebie, zrozumieć co przeżywa. Dzięki takim ćwiczeniom ulegają poprawie wzajemne relacje między członkami grupy oraz wzrasta zaufanie do siebie samego. Zabawy tego typu można stosować na wszystkich etapach dnia aktywności dziecka w zależności od potrzeb. Stosowane na początku dnia poprawiają ogólne samopoczucie dzieci, pozwalają na odreagowanie napięć związanych z przyjściem do przedszkola czy szkoły, wzmacniają motywację do wysiłku umysłowego. Stosowane w części środkowej zajęć podnoszą aktywność umysłową i dają nową energię do pracy. Zaś, na koniec dnia zabawa wyciszająca sprawi, że dziecko zakończy pobyt w placówce w dobrym nastroju i chętnie do niej powróci nazajutrz.
 • Tutoring jako metoda w edukacji

  12 h
  Program szkolenia: 
   - Organizacja tutoringu szkolnego 
   - Komunikacja w tutoringu - rozmowa tutorska 
   - Talenty i praca na zasobach 
   - Uczenie się i motywacja 
   -Elementy porozumienia bez przemocy w tutoringu.
 • Warsztaty z Neurodydaktyki

  12 godz. lekcyjnych
  Program szkolenia 
   • Czym jest neurodydaktyka 
   • Uczeń w przestrzeni wirtualnej – korzyści i zagrożenia 
   • Rola emocji i wyobraźni w praktyce dydaktycznej 
   • Mechanizmy pamięci i koncentracji 
   • Schemat efektywnych powtórek 
   • Projektowanie skutecznych jednostek lekcyjnych
 • Kompetencje interpersonalne w zakresie kontaktów nauczyciel- rodzic,

  nauczyciel- uczeń, nauczyciel- nauczyciel, wypalenie zawodowe, radzenie sobie w nowej rzeczywistości szkolnej
  12 godz. lekcyjnych
  PROGRAM: 
   1. Efektywność osobista 
   2. Komunikacja interpersonalna jako narzędzie pracy 
   3. Umiejętność pracy w grupie 
   4. Warsztat asertywności 
   5. Automotywacja i zarządzanie sobą w czasie
 • ​Kamishibai czyli sztuka słowa i moc obrazu.

  Praca z uczniem młodszym. Praca z uczniem zdolnym. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Metody aktywizujące proces uczenia się i zapamiętywania oraz metody podnoszące skuteczność procesu terapeutycznego.
  termin: listopad 2018
  cena: 50 zl/ od osoby
 • ​Lapbook – aktywna metoda pracy z uczniem.

  Praca z uczniem szkoły podstawowej. Metody rozwijające wyobraźnię i kreatywność uczniów szkół podstawowych. Metody aktywizujące proces zapamiętywania. Rozwijanie kompetencji dokumentowania pracy własnej uczniów. 

  termin: styczeń 2019
  cena: 50 zł/os.
 • WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI „TEORIA UMYSŁU”

  Wymagania wstępne dla uczestników: warsztaty dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  Cele kształcenia:
  1. zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej umiejętności związanych z „teorią umysłu”
  2. zdobycie umiejętności wstępnej oceny poziomu rozwoju umiejętności związanych z teorią umysłu
  3. zdobycie umiejętności przygotowania programu rozwijającego podstawowe umiejętności związane z teorią umysłu
  czas: 4 godziny
  cena: 40 zł
  termin: listopad 2018
 • Planowanie zawodowe nauczyciela. Procedury i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów

  Celem szkolenia jest pomoc nauczycielowi w pisaniu planu rozwoju zawodowego i jego modyfikacji, a także prawidłowej interpretacji Rozporządzenia w sprawie awansu(...) i innych aktów prawnych, oraz przygotowanie się do przebiegu i dokumentacji stażu.

  Termin: 23 październik 2018, godz. 16.00, 

  cena: 50 zł
 • Programowanie (kodowanie) w szkole bez użycia komputera

  Ramowy program szkolenia:

  Istota programowania
  Po co uczyć programowania
  Na czym polega programowanie bez komputera
  Zabawki edukacyjne do programowania bez komputera ( w praktyce zaprezentowanie gier planszowych)
  Mata edukacyjne
   Przykładowe scenariusze zajęć
  Szkolenie teoretyczne, z pokazem gier i maty - 2-3 h
  Może być szkolenie stacjonarnie w Elpaxie, albo w placówceTermin: 18październik 2018, godz. 16.00, 

  cena: 80 zł
 • Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej według nowej podstawy programowej


  Termin: październik 2018, godz. 16.00, cena: 80 złRamowy program szkolenia:
  - nowa podstawa programowa z zakresu edukacji informatycznej. 
  - jakie są umiejętności informatyczne i co to jest myślenie komputacyjne 
  - nauka kodowania przez zabawę 

  Szkolenie teoretyczne - 2-3 h 
  Może być szkolenie stacjonarnie w Elpaxie, albo w placówce
   
 • ADHD, ADD a diagnoza i programowanie terapii SI

  Termin: październik 2018, cena: 350 zł/ od osoby
  Ramowy program szkolenia:
  Zaburzenia sensoryczne występujące u osób z ADHD i ADD.
  Obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z ADHD I ADD.
  Problematyka diagnozy dzieci z ADHD, ADD- omówienie konkretnych przypadków.
  Warsztaty z zakresu umiejętności sporządzania diagnozy SI i konstruowania programu terapeutycznego, w tym diety sensorycznej, wśród dzieci z ADHD, ADD.
  Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną.
  Prezentacja filmu diagnoza i terapia.
 • Autyzm i zespół Aspergera a diagnoza i programowanie terapii SI

  Termin: październik 2018, cena: 350 zł/ od osoby
  Ramowy program szkolenia;
  Zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
  Obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z autyzmem i zespołem
  Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera.
  potrzeby edukacyjne osób z autyzmemProblematyka diagnozy dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera- omówienie konkretnych przypadków.
  Omówienie kryteriów diagnostycznych.
  Przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZAWarsztaty z zakresu umiejętności sporządzania diagnozy SI i konstruowania programu terapeutycznego w tym diety sensorycznej wśród dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera.
  Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z autyzmem zespołem Aspergera.
  Prezentacja filmu diagnoza i terapia.
 • Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej według nowej podstawy programowej lub nazwa Myślenie komputacyjne w edukacji wczesnoszkolnej


  - nowa podstawa programowa z zakresu edukacji informatycznej. 
  - jakie są umiejętności infomratyczne i co to jest myślnie komputacyjne 
  - nauka kodowania przez zabawę 

  Szkolenie teoretyczne - 2-3 h 
  Może być szkolenie stacjonarnie w Elpaxie, albo w placówce 
 • Programowanie z wykorzystaniem LEGO


  - Istota programowania 
  - Po co uczyć programowania 
  - Rozwiązania Lego 
  - Pokaz omówienie zestawu Lego WEDO 2.0 oraz EV3 
  - Podstawy programowania WEDO 2.0 

  Cena: 400 netto, warsztatowe 650 netto 


  Szkolenie teoretyczne - 2 h 
  Może być szkolenie stacjonarnie w Elpaxie, albo w placówce 
  Dowolna ilość osób 

  Szkolenie warsztatowe  - zajęcia warsztatowe można rozszerzyć o Lego EV3 
  3-4 h 
  Może być szkolenie stacjonarnie w Elpaxie, albo w placówce 
  Ilośc osób 15 -czyli 3 osoby do 1 zestawy i tableta lub 20 osób wtedy 4 osoby do 1 zestwu i tableta.
 • Ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy - zmiany w karcie nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019

   
   Zapoznanie z obowiązującymi od 1 września 2018 r. przepisami dotyczącymi oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego; przygotowanie do wdrożenia nowych zasad i prowadzonej dokumentacji; opracowanie regulaminu oceny pracy (w tym wskaźników do obowiązujących kryteriów); analiza przepisów prawa pod kątem zadań oraz obowiązków dyrektora, nauczyciela i opiekuna stażu; omówienie regulacji obowiązujących w okresie przejściowym; pytania i odpowiedzi/dyskusja/konsultacje z prowadzącym  
   
 • Organizacja zajęć, imprez, wycieczek i wyjść grupowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz odpowiedzialność nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w świetle nowych przepisów


  Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jej zapisy dotyczą również oświaty, mimo zastrzeżeń zgłaszanych przez MEN. Ustawa wprowadza wiele zmian w zasadach organizacji imprez turystycznych, do których zaliczają się m.in. wycieczki szkolne. Dla szkół i placówek oświatowych bardzo ważne zmiany w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych zapowiadane są również w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkole. 
  Celem szkolenia jest omówienie zmian, które w swoich regulaminach muszą uwzględnić szkoły, ich wpływu za zasady organizacji wycieczek i imprez odbywających się poza szkołą oraz wyjść grupowych i odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. 


  Obowiązek zorganizowania w szkole/przedszkolu przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze który zgodnie z § 2 cytowanego rozporządzenia zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
  Obowiązek udzielania pomocy, Art.164 Par 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
  Oferowane przez nas szkolenie jest odpowiedzią na obowiązek prawny posiadania kwalifikacji Państwa pracowników zgodnie z obowiązującymi aktami.
  Oferujemy profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla szkół i przedszkoli. 
  Kładziemy duży nacisk na praktyczne aspekty szkolenia.
  Przyjedziemy do placówki i przeszkolimy całą kadrę.
  Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.
   
   Program:
  1. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy- uwarunkowania prawne.
  2. Definicje związane z pierwsza pomocą
  3. Czynności początkowe ratownika w sytuacji udzielania pierwszej pomocy.
  4. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
  5. Schematy postępowania w sytuacjach zagrożenia życia u dorosłych i u dzieci.
  6. Czynności doraźne wykonywane w różnych sytuacjach:
  · Ratujące życie – Alfabet reanimacji.
  · Postępowanie we wstrząsie
  · Postępowanie w zatruciach
  · Postępowanie w zadławieniach
  · Postępowanie w sytuacji utraty przytomności
  · Postępowanie w krwotokach
  · Postępowanie w złamaniach
  · Opatrywanie ran
   
  Dodatkowe Informacje o szkoleniu:
  Celem jest przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w udzielaniu pomocy przedlekarskiej.
  Szkolenie ma charakter warsztatowy.
  Uczestnicy będą ćwiczyć różne elementy postępowania.
  Stosowane są metody aktywizujące uczestników.
  Warsztat jest skoncentrowany na zdobywaniu umiejętności praktycznych, postępowania w sytuacji
  udzielenia pierwszej pomocy.
   
   Instruktor prowadzący:
  Trener, ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem w karetkach pogotowia.
 • ​Autyzm i zespół Aspergera a diagnoza i programowanie terapii SI


  Ramowy program warsztatów
  1. Zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
   2. Obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z autyzmem i zespołem Aspergera. 
  a. Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera.
   b. Potrzeby edukacyjne osób z autyzmem.
   3. Problematyka diagnozy dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera- omówienie konkretnych przypadków. 
  a. Omówienie kryteriów diagnostycznych.
   b. Przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZA
   4. Warsztaty z zakresu umiejętności sporządzania diagnozy SI i konstruowania programu terapeutycznego w tym diety sensorycznej wśród dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera.
   5. Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z autyzmem zespołem Aspergera.
   6. Prezentacja filmu diagnoza i terapia. 

  Informacje organizacyjne

  Szkolenie organizowane pod patronatem Stowarzyszenia Terapii i Stymulacji Sensorycznej w Kielcach przy współpracy Ośrodka Szkoleniowego w Bytomiu „Elpax”

   1. Miejsce i termin szkolenia: pażdziernik 2018r., Ośrodek Szkoleniowy w Bytomiu „Elpax”, ul. Łuzycka 11
   2. Osoba prowadząca: Habik Natalia, mgr fizjoterapii, terapeuta SI, terapeuta w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Kielcach, wykładowca akademicki, doktorantka.
   3. Koszt szkolenia: 350 zł

   Liczba miejsc ograniczona do 20 osób.
   Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać w siedzibie „Elpaxu”
   Dane kontaktowe: e-mail: odn@elpax.pl
   tel. 32282-40-06
   Kurs kończy się zaświadczeniem (certyfikat) o ukończeniu szkolenia warsztatowego wydanym przez Stowarzyszenie Terapii i Stymulacji Sensorycznej w Kielcach.
 • Szkolenie bhp dla obsługi szkół i przedszkoli

 • Szkolenie bhp dla nauczycieli

 • Szkolenie bhp dla dyrektorów i kadry kierowniczej placówek szkolnych

 • Szkolenie p.poż

 • ​WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU


  Uczestnikiem kursu może być osoba, która:nie była karana (składa oświadczenie lub informację z Krajowego Rejestru Karnego), ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie.
  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku, planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, ruch i rekreacja, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne, prace społecznie użyteczne, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu
  liczba godzin: 36
 • KIEROWNIK WYPOCZYNKU

  Uczestnikiem kursu może być osoba, która:nie była karana (składa oświadczenie lub informację z Krajowego Rejestru Karnego);ukończyła 18 lat; posiada co najmniej wykształcenie średnie, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.
  Planowanie pracy wychowawczej, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego, prowadzenie dokumentacji wypoczynku, pierwsza pomoc przedmedyczna,
  egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.
  Liczba godzi: 10
   
 • KIEROWNIK WYCIECZEK


  Uczestnikiem kursu może być osoba , która nie była karana (składa oświadczenie lub informację z Krajowego Rejestru Karnego);ukończyła 18 lat; posiada co najmniej wykształcenie średnie.
  Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych,Organizacja pracy kierownika wycieczki , bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, prowadzenie dokumentacji
  Liczba godzin: 10
 • ​Wartości od A do Z w PRAKTYCE.


  Warsztat adresowany dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli etyki i wszystkich tych, którym ta tematyka jest bliskaJ
  Celem warsztatów jest wprowadzenie najmłodszych uczniów w świat wartości; ukazanie możliwości wykorzystania różnych form zabawowych na lekcjach i włączenie treści etyczno- moralnych do codziennych zajęć.
  Tematyka szkolenia:
  - pojęcie wartości;
   - wyposażenie dziecka w sposoby radzenia sobie z postawami moralnymi w różnych sytuacjach;
   - pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania, akceptowanych społecznie;
   - przykłady scenariuszy lekcji, zajęć, teksty i ćwiczenia do wykorzystania podczas zajęć zintegrowanych, jak i lekcjach etyki;
   - przykładowe wzory postępowania dydaktycznego i wychowawczego.
 • ​Grafomotoryka inaczej…


  Warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli i wychowawców świetlicy, nauczycieli wspomagających rozwój dziecka, pedagogów, psychologów, i wszystkich tych, którym ta tematyka jest bliskaJ
  Celem warsztatów jest poznanie zabaw i ćwiczeń do usprawniania motoryki małej i dużej, rozwijania sprawności muzyczno- ruchowej i doskonalenia umiejętności kreślenia znaków literopodobnych.
  Tematyka szkolenia:
  - rola ćwiczeń grafomotorycznych w przygotowaniu do nauki czytania i pisania;
   - usprawnianie motoryki malej i dużej;
   - usprawnianie koordynacji ruchowej, wzrokowej i słuchowej;
   - usprawnianie precyzji ruchów dłoni.
 • ​Zabawy i ćwiczenia sensomotoryczne dla dzieci młodszych.


  Warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli i wychowawców świetlicy, nauczycieli wspomagających rozwój dziecka, pedagogów, psychologów, i wszystkich tych, którym ta tematyka jest bliskaJ
  Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy na temat dysfunkcji psychomotorycznych i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka; poznanie objawów, charakteryzujących się brakiem zdolności, sensomotorycznych u małego dziecka; poznanie znaczenia ćwiczeń zmysłowo-ruchowych w wyrównywaniu startu szkolnego.
  Tematyka szkolenia:
  - objawy zaburzeń sensomotorycznych, które może zaobserwować nauczyciel podczas pobytu dziecka w przedszkolu, szkole;
   - ćwiczenia stymulujące wszystkie zmysły dziecka;
   - wykorzystanie prostych pomocy do ćwiczeń- przedmiotów codziennego użytku.
 • ​Gry i zabawy przeciwko agresji.


  Warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli i wychowawców świetlicy, nauczycieli wspomagających rozwój dziecka, pedagogów, psychologów, i wszystkich tych, którym ta tematyka jest bliskaJ
  Celem szkolenia jest ukazanie możliwości wykorzystania interakcyjnych form do opanowania złości i agresji u dzieci; poznanie ćwiczeń i zabaw.
  Tematyka szkolenia:
  - wprowadzenie w tematykę gier i zabaw przeciwko agresji,
   - przykłady różnego rodzaju zabaw interakcyjnych pozwalających przezwyciężać złość i agresję u dzieci,
   - propozycja tzw. zabaw społecznych, pomagających rozwiązać konflikty w grupie.
 • ​Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Sposób zakończenia kursu:
  Sprawdziany kontrolne oraz zaliczenie praktyki zawodowej.
  Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

   Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

  LICZBA GODZIN: 280
  CENA: 1800