dołącz do nas: Platforma e-learning


Rozwijaj swoją
Wiedzę z Elpaxem
na studiach i kursach


Krok w bezpieczną
przyszłość.

Sprawdź kierunki! 

Oferta szkoleń
organizowanych w
NODN „ELPAX”Wdrażania nowej podstawy
programowej kształcenia [
ogólnego.
Podniesienia jakości edukacji
matematycznej, przyrodniczej
i informatycznej.
Bezpieczeństwa w Internecie.
Odpowiedzialnego korzystania
z mediów społecznych
Wprowadzania doradztwa
zawodowego do szkół i placówek
Wzmacniania wychowawczej roli szkoły
Podnoszenia jakości edukacji włączającej
w szkołach i placówkach oświaty
Skutecznej komunikacji nauczyciela
z rodzicami
Gier i zabaw wspomagających naukę
czytania, pisania, matematyki
Komunikacji interpersonalnej nauczycieli
Świadomej autoprezentacji nauczyciela
Protokołowania posiedzeń
rad pedagogicznych
Asertywności, radzenia sobie
ze stresem oraz wypalenia zawodowego
Motywowania uczniów do nauki
Tworzenia testów i zadań na platformie
edukacyjnej modle
Kreatywnej pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach młodszych.
Wprowadzania zdrowej diety w szkole i w przedszkolu.

Organizujemy również kursy:

Kierownika wycieczek szkolnych
Kierowników wypoczynku
Na wychowawców wypoczynku
Pierwszej pomocy przedlekarskiej