Platforma e-learning


Aktualności

16.01.2020

Szkolenia i kursy w styczniu i lutym

Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk adm-biurowych i robotniczych
22 styczeń 2020 r. godz. 8,30
cena 50 zł.

Szkolenie okresowe BHP dla kierujących pracownikami
23 styczeń 2020 r. godz. 8,30
cena 110,00 zł

Szkolenie PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA
29 styczeń 2020 r. godz. 15,00
cena 123,00 zł 

Kurs KADRY I PŁACE - 40 godz.
rozpoczęcie 05 luty 2020 r. godz. 16,30
8 spotkań w środy w godz. 16,30 - 20,15
cena 700,00 zł

powrót