Platforma e-learning

Podwyższ swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach

Realizujemy kursy i szkolenia z wolego naboru
oraz dla placówek i zakładów pracy zgodnie
z ich zamówieniem.
Kliknij i pobierz potrzebne
formularze zgłoszeniowe:


Dokumenty

Istniejemy od 1989 roku w województwie śląskim i ciągle ulepszamy swoją ofertę szkoleniową. Mamy różne kursy zawodowe np. kurs magazyniera czy magazynier – gospodarka magazynowa itp. Jesteśmy sprawdzonym i wiarygodnym Ośrodkiem Szkoleniowym, który działa w na podstawie Zezwolenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i mamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Wszystkie nasze kursy zawodowe prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Przekazywana wiedza wykorzystywana jest w późniejszej pracy, którą każdy nasz kursant znajduje bez problemu.

Zajęcia odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze. Ponadto staramy się urozmaicać proces kształcenia, a dokonujemy tego przez projekcje multimedialne, co przyczynia się do lepszego zapoznania się przez kursantów z tematyką szkolenia. Bytom jest miejscem, gdzie mieści się nasza placówka, a dojazd do niej jest łatwy, gdyż znajduje się w samym centrum Bytomia w byłym Domu Kultury.

Nasi klienci, a jest ich coraz więcej są zadowoleni z wysokiego poziomu, jaki prezentujemy. Śląsk jest regionem, gdzie występuje duże bezrobocie, a tym samym o pracę jest trudno. Dlatego wiele osób decyduje się na kursy zawodowe, które ułatwią im podjęcie pracy. Istotne jest, że nasza placówka współpracuje z wykładowcami na co dzień pracującymi w różnych firmach i instytucjach. Ma to istotne znaczenie w nauczaniu przyszłych pracowników. Wysoką jakość naszych kursów potwierdzają zadowoleni słuchacze, którzy zapisują się na kolejne kursy.

 • ​Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym ( G2 )

  Sposób zakończenia kursu:
  Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną URE. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu słuchacz otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne ważne 5 lat.
  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych.
  Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).
  Czas trwania kursu (liczba godzin zajęć) może być zróżnicowany w zależności od zakresu uprawnień tj.:
  • zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe)
  • rodzaju urządzeń, instalacji i sieci (10 rodzajów)
  Ilość godzin: 30
  Cena: 650 zł
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 )

  Sposób zakończenia kursu:
  Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa ZDZ Katowice.
  Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej.
  Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień tj.:
  • zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe)
  • rodzaju urządzeń, instalacji i sieci (10 rodzajów)
  Ilość godzin: 20
  Cena: 650 zł
 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów

  Sposób zakończenia kursu:
  Z Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej.
  Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
  Kurs realizowany w formie wykładów i samokształcenia.
  zaświadczenie o ukończeniu kursu
  Ilość godzin: 80
  Cena: 750 zł
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych

  Magazynier z obsługą wózków widłowych


  Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i odpowiednią wiedzę merytoryczną. Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne, instruktor praktycznej nauki jazdy oraz członkowie komisji egzaminacyjnej posiadają niezbędne uprawnienia wydane przez ODK Ministerstwa Gospodarki uprawniające do prowadzenia zajęć.
 • Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym

  Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym


  Zapewniamy zajęcia teoretyczne oraz część praktyczną (nauka jazdy).

  Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i odpowiednią wiedzę merytoryczną. Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne, instruktor praktycznej nauki jazdy oraz członkowie komisji egzaminacyjnej posiadają niezbędne uprawnienia wydane przez ODK Ministerstwa Gospodarki uprawniające do prowadzenia zajęć.

  Istnieje możliwość zrobienia kursu obsługi wózków jezdniowych unoszących, podnośnikowych i naładowanych.
 • Bezpieczna wymiana butli

  Bezpieczna wymiana butli


  Słuchacze uzyskują wiedzę teoretyczną , a następnie umiejętności praktycznez zakresu bezpiecznej wymiany zbiorników LPG. Szkolenie to przeznaczone jest dla kierowców wózków jezdniowych, którzy będą wymieniali zbiorniki LPG w wózkach jezdniowych.
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji gazów medycznych

  Zasady bezpiecznej eksploatacji gazów medycznych


  Przeznaczone głównie dla osób pracujących w służbie zdrowia. Słuchacze uzyskują wiedzę na temat właściwości gazów medycznych stosowanych w służbie zdrowia, a także ich bezpiecznej eksploatacji, magazynowania i oznaczania.
 • Kurs magazyniera

  Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonania pracy magazyniera, zapoznanie z zasadami gospodarki magazynowej, dokumentacją magazynową, zaznajomienie kursantów z programem komputerowym do obsługi magazynu. 
   Kurs kończy się egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia.
  9 spotkań ze specjalistą.
 • Obsługa suwnic

  Celem kursu jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasad obsługi urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu w zakresie uprawnień:

  Kategoria I S – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. Przeznaczenie urządzeń: - hakowe ogólnego przeznaczenia
  - specjalne : kafarowe, kolumnowe, kuzienne, łapowe, kleszczowe, stryperowe, wsadowe, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, trawersowe, inne.
  3 spotkania ze specjalistą + egzamin

  Kategoria II S – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. Przeznaczenie urządzeń: - hakowe ogólnego przeznaczenia
  - specjalne : kafarowe, kolumnowe, kuzienne, łapowe, kleszczowe, stryperowe, wsadowe, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, trawersowe, inne.
  3 spotkania ze specjalistą + egzamin

  Kategoria I W – Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. Przeznaczenie urządzeń: - hakowe ogólnego przeznaczenia
  - specjalne : kuzienne, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, inne.
  3 spotkania ze specjalistą + egzamin

  Kategoria II W – Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
  Przeznaczenie urządzeń: - hakowe ogólnego przeznaczenia
  - specjalne : kuzienne, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, inne.
  3 spotkania ze specjalistą + egzamin
 • CZAS PRACY

  1. Planowanie i organizacja czasu pracy własnej oraz pracy zespołu.
  2. Przeszkody w efektywnej organizacji czasu pracy własnej.
  3. Postawa asertywna podczas wykonywanych obowiązków.
  6 godzin
  zajęcia prowadzi:
  coach w zakresie efektywnego zarządzania organizacja czasu pracy z elementami asertywności
 • OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH KAT: II P i I P

  II P Podesty ruchome:
  • wiszące
  • masztowe
  • stacjonarne
   
  I P Podesty ruchome przejezdne:
  • wolnobieżne
  • samojezdne montowane na pojeździe
  • przewoźne

  Czas trwania szkolenia: I P - 32 godziny,  II P - 30 godzin
  Liczebność grupy: 4 -15 osób

  Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień przez Urząd Dozoru Technicznego w Katowicach.
 • RODO – ochrona danych po zmianach od 25 maja 2018

  RODO – ochrona danych po zmianach od 25 maja 2018

  1. RODO – jaki jest rzeczywisty obraz sytuacji w porównaniu do doniesień i publikacji medialnych?
   • Co wiemy o RODO i jaki jest prawdziwy obraz sytuacji?
   • RODO ważniejsze niż ordynacja podatkowa i Kodeks cywilny?
   • Zakres polskich ustaw, nowa ustawa o ochronie danych osobowych, kolejna ustawa w przygotowaniu.
  2. Na jakie elementy w RODO zwracać uwagę?
   • Co powinien wiedzieć każdy pracownik?
   • Co powinien wiedzieć Administrator?
  3. Odpowiedzialność prawna i sankcje
   • Odpowiedzialność cywilna, jak się zachować, kiedy będą grozić pozwem?
   • Nowe zasady odpowiedzialności administracyjnej,
   • Co nam grozi w świetle nowych regulacji, jakie są realne zagrożenia
   • Odpowiedzialność karna
  4. Zagadnienia w przedmiocie danych osobowych
   • Czym jest dana osobowa według RODO?
   • Dlaczego tak ważne jest komu udzielamy informacji?
   • Jakie dane osobowe chronimy?
   • Dlaczego mimo RODO można spokojnie rozmawiać na temat niektórych danych osobowych?
  5. Co jest istotne w celu zrozumienia RODO?
   • Przetwarzanie,
   • Profilowanie,
   • Pseudonimizacja,
   • Szyfrowanie maili,
   • Wytyczne wiążące.
  6. Fizyczne bezpieczeństwo danych osobowych
   • Ochrona danych przed rozpoczęciem przetwarzania,
   • Co na temat przetwarzania mówią przepisy?
   • Uznaniowość bezpieczeństwa,
   • Ochrona danych w trakcie przetwarzania
  7. Informatyczne bezpieczeństwo danych osobowych
   • Jakie są standardy ochrony?
   • Szyfrowanie – kiedy jest potrzebne?
   • Używanie programów komputerowych – jakie są prawidłowe?
  8. Dokumentacja związana z danymi osobowymi
   • Co mówi RODO o dokumentacji?
   • Podział na dokumentację obligatoryjną i fakultatywną
   • Upoważnienia
   • Ewidencja osób upoważnionych
   • Umowy powierzenia danych osobowych
   • Rejestr czynności przetwarzania
   • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
   • Polityki ochrony danych
   • Ocena skutków dla ochrony danych
   • Ocena ryzyka
   • Rejestr naruszeń
  9. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
   • Kto musi wyznaczyć Inspektora?
   • Kiedy warto wyznaczyć IOD?
   • Co się stało z Administratorami Bezpieczeństwa Informacji?
   • Zadania IOD
  10. Certyfikacja
   • Jak uzyskać certyfikat?
   • Kto się powinien zainteresować certyfikatem?
  11. Kiedy można legalnie przetwarzać dane osobowe?.
   • Przesłanki legalności.
   • Przepis prawa.
   • Umowa z klientem.
   • Uzasadniony interes administratora.
   • Inne przesłanki.
  12. Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód.
   • Wyrażanie zgody według nowych zasad.
   • Odwołanie zgody
   • Zgoda osób niepełnoletnich
   • Co zrobić z dzisiejszymi klauzulami zgody?
  13. Dane szczególnie chronione
   •  Biometryka.
   • Co się stało z decyzjami i orzeczeniami sądów jako danymi osobowymi.
  14. Obowiązki administratorów danych
   • Obowiązek kontaktu z osobami fizycznymi.
   • Obowiązek informacyjny.
  15. Prawa osób, których dane dotyczą
   • Dostęp do danych osobowych.
   • Prawo sprzeciwu.
   • Inne prawa przysługujące osobom fizycznym.
   • Prawo do sprostowania danych osobowych.
  16. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
   • Kiedy można żądać usunięcia danych.
   • Jak się bronić przed obowiązkiem usunięcia danych.
  17. Całkowicie nowe prawa zgodnie z RODO
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
   • Prawo do przenoszenia danych.
   • Zautomatyzowane przetwarzanie danych.
  18. Przekazywanie danych do państw trzecich
   • Definicja państwa trzeciego
   • Wymogi związane z przekazywaniem
  19. Pytania i dyskusja
 • ​KURSU PRAKTYCZNEGO PROWADZENIA I WYPEŁNIANA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO (KOB)

  Kurs praktycznego prowadzenia i wypełniana Książki Obiektu Budowlanego (KOB) przygotowują uczestnika do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Rozporządzenie MI (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) nieprecyzyjnie określa, w jaki sposób należy wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego. Z raportu NB wynika, że zarządcy mają ogromny problem z zastosowaniem wytycznych rozporządzenia, ponieważ nie wiedzą, jakie informacje wprowadzać do KOB i jak dokumentować przeglądy, remonty i badania techniczne w budynku. 
   W 85% skontrolowanych KOB inspektorzy stwierdzają poważne nieprawidłowości.
 • ​KURS KOMPUTEROWY

  Celem kursu jest zaznajomienie kursanta z podstawami obsługi komputera, przygotowanie do samodzielnej pracy na komputerze w zakresie obsługi pakietu WINDOWS w tym programy: WORD, Power Point, Arkusze kalkulacyjne, przeglądanie stron internetowych, komunikacja. 
  5 spotkań ze specjalistą.
   EXCEL 
  Budowa arkusza i oka programu, wprowadzanie danych, formatowanie danych, tworzenie tabeli z danymi, podstawowe funkcje i formuły, sortowanie i filtrowanie danych, tworzenie i formatowanie wykresów, wstawianie średniej na wykresie, przygotowanie arkusza do druku, ustawienia stron, szyfrowanie dokumentu
  4 spotkania ze specjalistą
 • KURS KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ

  Celem kursu jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności do pracy w księgowości oraz prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej w zakresie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz Księgi handlowej z wykorzystaniem programu komputerowego Symfonia. Program kursu obejmuje: charakterystyka kont bilansowych i wynikowych, dokumentacja księgowa, ewidencja księgowa, podatki, książka przychodów i rozchodów, system FK – Symfonia. Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych, każdy z uczestników kursu pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym. 
  12 spotkań ze specjalistą.
 • ​KADRY I PŁACE

  Kurs kadrowo - płacowy adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w dziale kadr i płac, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy lub dla osób które pragną poznać, pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu kadr i płac. Zajęcia w dużej mierze składają się z zajęć praktycznych na programach Symfonia Kadry i Płace oraz Płatniku. Warsztaty praktyczne obejmować więc będą prawdziwe „zdarzenia i sytuacje” kadrowo płacowe. Każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe. 8 spotkań ze specjalistą - 40 godzin.
 • JĘZYK MIGOWY

  Tematyka zajęć: podstawowe zasady kontaktu z osobami niesłyszącymi, polski alfabet palcowy i liczebniki, podstawowe pojęcia dotyczące osób niesłyszących i języka migowego, podstawowe zwroty w zakresie min. 300 słów ( znaków migowych), formułowanie i odczytywanie prostych wypowiedzi 
  w języku migowym.
  40 godzin cena 560 zł
  60 godzin cena: 700 zł
 • KURS METODYCZNO-DYDAKTYCZNY DLA OSÓB PROWADZĄCYCH INSTRUKTAŻE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

  celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnych informacji o:
  wybranych zagadnieniach z psychologii i pedagogiki, metod kształcenia dorosłych, organizacji i metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
  2 spotkania ze specjalistą.
 • EXCEL

  Budowa arkusza i okna programu, wprowadzanie danych, formatowanie danych, tworzenie tabeli z danymi, podstawowe funkcje i formuły, sortowanie i filtrowanie danych, tworzenie i formatowanie wykresów, wstawianie średniej na wykresie, przygotowanie arkusza do druku, ustawienia stron, szyfrowanie dokumentu
  4 spotkania ze specjalistą.
 • SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

  Szkolenie przeznaczone jest dla Społecznych Inspektorów Pracy do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.: podstawy prawne, uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy, planowanie pracy.
  2 spotkania ze specjalistą.
 • HANDLOWIEC

   inwestycja, która się wraca
   
  Szkolenie dla firm i osób fizycznych, chcących zdecydowanie podnieść swoje umiejętności sprzedażowe.
  •  2 dni po 8 godzin lekcyjnych.
  •  Forma szkolenia: warsztaty.
  •  Zajęcia w grupie 8-10 osób.
 • ​Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Sposób zakończenia kursu:
  Sprawdziany kontrolne oraz zaliczenie praktyki zawodowej.
  Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

  LICZBA GODZIN: 280
  CENA: 1800
 • ​Techniki negocjacji

  ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
  Dzięki szkoleniu poznasz zasady i techniki negocjacyjne, zaznajomisz się z trzema rodzajami negocjacji oraz wykorzystasz poznaną wiedzę w praktyce – poprzez przeprowadzone ćwiczenia w parach i grupach.
   Nauczysz się stosować odpowiednie techniki negocjacyjne, zależnie od sytuacji, poznasz różnorodne rodzaje negocjacji oraz w nauczysz się jaki sposób negocjować na poziomie interesów.
   Dodatkowo zyskasz: Zdobytą wiedzę będziesz mógł z powodzeniem stosować w praktyce, podczas rozmów z klientami. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch.

   Jakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu? 
  • Poznanie trzech rodzajów negocjacji oraz różnorodnych jej technik
  • Umiejętność posługiwania się komunikacją werbalną i niewerbalną podczas negocjacji
  • Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce

   HARMONOGRAM 
  1. Wstęp:
  • powitanie uczestników
  • przedstawienie celów i programu szkolenia
  • kwestie organizacyjne
  2. Przebieg procesu negocjacji:
  • przygotowanie do procesu negocjacji
  • pojęcie BATNY
  • omówienie etapów negocjacji
  • perswazja i techniki wpływu – zastosowanie podczas negocjacji
  • elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas negocjacji
  3. Techniki negocjacyjne i ich zastosowanie, m.in.:
  • „mierz wysoko”
  • ustępstwa
  • ograniczone informacje
  • ultimatum
  • pierwszej oferty
  • oferty końcowej
  • „dobry-zły facet”
  • sytuacja hipotetyczna
  • techniki związane z wykorzystaniem czasu
  • techniki związane z wykorzystaniem miejsca
  4. Rodzaje negocjacji:
  • negocjacje twarde, miękkie i wokół meritum
  • stanowiska a interesy
  • negocjowanie na poziomie interesów
  5. Negocjacje – ćwiczenia:
  • negocjacje w parach
  • negocjacje międzygrupowe
  6. Zakończenie:
  • podsumowanie
  • ewaluacja szkolenia
  • zakończenie
  Metody szkoleniowe:
  • symulacje negocjacji
  • praca w grupach, w parach
  • dyskusja grupowa
  • praca indywidualna - autodiagnoza
  • mini-wykład - omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowania
  Czas: 8 godzin lekcyjnych
  Cena: 2200 + 23%VAT zł/ za grupę do 12 osób
 • ​Reforma unijnych przepisów – RODO. Praktyczne szkolenie dla IOD, ASI oraz ADO


  Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz zapoznanie uczestników szkolenia z metodami przygotowania się do stosowania nowych przepisów.
  Całe szkolenie oparte jest na praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w powiązaniu z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. KRI, dostęp do informacji publicznej) , podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić przygotować się do wdrożenia RODO. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak należy przygotować dokumentację wraz z procedurami wskazanymi w RODO, analizę ryzyka, rejestry czynności przetwarzania, w jaki sposób wdrożyć nowe wymagania i w jaki sposób przetwarzać dane osobowe aby uniknąć kar finansowych przewidzianych w nowych przepisach prawnych.
  Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w sposób zrozumiały i przejrzysty.

  GŁÓWNE ZALETY NASZEGO SZKOLENIA:

  ATRAKCYJNA FORMY ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.

  SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji

  INSPEKTORA OCHRONY DANYCH w ciągu intensywnego dnia szkolenia (6h)

  PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję IOD u klientów z różnych branż (administracja publiczna, ministerstwo, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne) . Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.

  UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym

  Czas: 6 godzin
  Cena: 445 zł + 23% Vat= 547,35 brutto