Info rodzic


Plan dnia

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci
Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami. Zabawy ruchowe i swobodne z wyboru dzieci w kącikach tematycznych, przy stolikach, na dywanie. Czynności opiekuńcze, tworzenie okazji do wymiany informacji.

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:
 1. zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe
 2. zabawy przy muzyce,
 3. zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,
 4. ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itd.
 5. zestaw zabaw i ćwiczeń porannych, zabawa orientacyjno-porządkowa,
 
8.00 - 8.30 Przygotowanie do śniadania:
 1. zabiegi higieniczne,
 2. pełnienie dyżurów przez dzieci starsze
 
8.30 - 9.00 ŚNIADANIE
 1. samodzielne spożywanie posiłków
 2. wpajanie zasad dobrego wychowania
 3. kształtowanie nawyków higieniczno - kulturalnych
 
9.00 - 10.45 Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne różnego typu
Zajęcia realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego:
 1. tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych,
 2. wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,
 3. wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym: obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,
 
10.45 - 11.00 Przygotowanie do obiadu (zupka)
 1. czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne,
 2. pełnienie dyżurów przez dzieci starsze,
 
11.00 - 11.30 OBIAD (ZUPKA)
 
11.30 - 12.15 Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne różnego typu
Zajęcia realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego:
 1. tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych,
 2. wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,
 3. wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym: obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,
 4. zabawy dowolne, rozmowy indywidualne. Praca z specjalistami
 
12.15 - 12.30 Przygotowanie do obiadu (II DANIE)
 1. czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne,
 2. pełnienie dyżurów przez dzieci starsze,
 
12.30 - 13.15 OBIAD
 1. samodzielne spożywanie posiłków,
 2. kształtowanie nawyków higieniczno - kulturalnych,
 3. pełnienie dyżurów przez dzieci starsze,
 4. mycie ząbków,
 
13.15-14.30 Dzieci młodsze - leżakowanie
Dzieci starsze - zabawy i zajęcia integrujące grupę o charakterze relaksacyjnym, zabawy na powietrzu, organizowanie zajęć dodatkowych, słuchanie bajek, prace porządkowe.
 
14.30 - 14.45 Przygotowanie do podwieczorku:
 
14.45 - 15.15 PODWIECZOREKCzynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne,
 1. samodzielne spożywanie posiłków,
 2. kształtowanie nawyków higieniczno - kulturalnych
 
15.15 - 17.45 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu:
Indywidualne, zbiorowe lub inne formy swobodnej działalności dziecka; praca stymulacyjna (logopedyczna psychologiczna pedagogiczna), rozmowy indywidualne. Zajęcia dodatkowe realizowane na wniosek rodziców.
 
17.45 - 18.00 Przygotowanie do kolacji:
Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne,
 
18.00 - 18.15 KOLACJA
 1. samodzielne spożywanie posiłków,
 2. kształtowanie nawyków higieniczno - kulturalnych
 
18.15-19.00 Zabawy dowolne w sali:
Indywidualne, zbiorowe lub inne formy swobodnej działalności dzieci.