Info rodzic


Zajęcia

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedszkole realizuje również cele i zadania wychowania przedszkolnego wynikające z aktualnych programów zatwierdzonych przez MEN oraz programy własne opracowane przez nauczycielki. Podstawa programowa realizowana jest w naszym przedszkolu w godzinach 8.00 - 13.00.

W realizacji Podstawy Programowej wykorzystywanych jest wiele metod tych starych, sprawdzonych i tych nowoczesnych.
 

Wykorzystujemy następujące metody pracy:

 • elementy dramy, pedagogiki zabawy
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • matematyka E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • improwizację ruchową R. Labana
 • metodę K. Orffa
 • gimnastykę rytmiczną A. M. Kniessów
 • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • elementy metody terapii Dennisona

Nasze dzieci zapewnioną mają opiekę logopedy, który przeprowadza badania przesiewowe, a następnie prowadzi zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii. Zajęcia logopedyczne mają charakter warsztatów ukierunkowanych na określone wady mowy i wymowy. Prowadzone są w atmosferze zabawy, która ma na celu rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka poprzez dzieci w wieku przedszkolnym.

Psycholog przedszkolny to następna osoba, która czuwa nad właściwym rozwojem dzieci. Zajęcia z psychologiem mają charakter obserwacji dzieci oraz zabawy wraz z dziećmi, co pozwala zauważyć dzieci wymagającymi szczególnego podejścia oraz objąć je wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu. Pani psycholog również otwarta jest na kontakt z rodzicami i udzieli ważnych wskazówek dotyczących rozwoju dzieci. W przedszkolu organizowane są także warsztaty kompetencji rodzicielskich.

Dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju proponujemy dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola zajęcia dodatkowe.
 

Zajęcia dodatkowe w ramach pakietów:

 • język angielski,
 • rytmika,
 • zajęcia plastyczne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 

A ponadto dodatkowo:

 • ceramika,
 • JUDO,
 

W naszym przedszkolu dzieci biorą udział i przygotowują wiele uroczystości m.in.:

 • Pasowanie na przedszkolaka;
 • Andrzejki;
 • Mikołaj;
 • Wigilia;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Bal Karnawałowy;
 • Piknik rodzinny;
 • Pożegnanie najstarszej grupy.

Organizowane są również zajęcia otwarte dla rodziców, wycieczki, spotkania z ciekawymi osobami, warsztaty dla dzieci
i rodziców.

Do dyspozycji dzieci pozostaje Sala Zabaw "Wesoła Chatka" oraz ogródek na zewnątrz