Bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa
i higieny pracy

Musisz zaktualizować swoją wiedzę w ramach prawa służby Bhp? 

Zapraszamy więc na nasze szkolenie dla pracodawców.

ikona

Czas trwania:

64 godziny

ikona

Cena szkolenia:

400 zł/os.

zdjęcie
zdjęcie

Cele i adresaci szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności
w zakresie bhp.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax

Program nauki

 • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka
 • Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Informacje o kierunku

Na tym kierunku uzyskasz:
Uprawnienia do wykonywania w swoim zakładzie pracy zadań służby bhp.

ikonka

Forma kształcenia:

kurs

ikonka

Branża:

zawodowe

ikonka

Zaświadczenie:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp

Czas trwania:

64 godziny

Cena:
400 zł/os.

Co daje szkolenie instruktażowe Bhp 

Kurs pozwala zdobyć odpowiednie uprawnienia i niezbędną  wiedzę do realizacji zadań
służby bhp.

Po kursie pracodawcy uzyskują uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania szkoleń BHP swoich pracowników.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax

zdjęcie

Masz pytania odnośnie kursu
lub szkolenia? 


Zachęcamy do kontaktu z opiekunem, który odpowie na wszystkie pytani i wątpliwości ale także przeprowadzi Cię przez proces zapisu
na kurs on-line.

osoba
Opiekun słuchacza
Ewa Gembus

Masz pytania? Napisz do nas!


Bytom, ul. Łużycka 11
Zamknij
zdjęcie

Wybrałeś:

Bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby Bhp

Kursy i szkolenia  Kursy BHP

Czas:

64 godziny

Data rozpoczęcia:
Cena:
400
zł/os.
Potwierdzam wybór

Aby dokończyć zapis wypełnij wszystkie niezbędne pola

Imię
Nazwa firmy
Nazwisko
NIP
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
E-mail
Zakład pracy
Stanowisko pracy
Ilość zgłoszonych pracowników

Bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby Bhp

Kursy i szkolenia  Kursy BHP

Czas:

64 godziny

Data rozpoczęcia:
Cena:
400
zł/os.
Potwierdzam wybór

Sprawdź wprowadzone przez Ciebie dane osobowe i przejdź dalej

Bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby Bhp

Kursy i szkolenia  Kursy BHP

Czas:

64 godziny

Data rozpoczęcia:
Cena:
400
zł/os.
Potwierdzam wybór

Dziękujemy za zgłoszenie.

Otrzymasz e-mail z dalszymi instrukcjami.

Powrót do stony głównej

Wiadomość nie została wysłana, spróbuj raz jeszcze.