Kursy BHP

Podwyższ swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach

Zapisy trwają

Bhp - szkolenie wstępne

Czas trwania:
8 godzin

Termin:
25 styczeń

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych
Cena:
60
zł/os.
Rekrutacja rozpoczęta

Bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Czas trwania:
16 godzin

Termin:
26 styczeń

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.
Cena:
150
zł/os.
Zapisy trwają

Bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych

Czas trwania:
8 godzin

Termin:
25 styczeń

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Cena:
60
zł/os
Zapisy trwają

Bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Czas trwania:
8 godzin

Termin:
25 styczeń

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku
Cena:
60
zł/os.
Etykieta

Kurs metodyczno-dydaktyczny dla osób prowadzących instruktaże z zakresu bhp

Czas trwania:
2 spotkania ze specjalistą

Termin:
2 luty

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnych informacji o: wybranych zagadnieniach z psychologii i pedagogiki, metod kształcenia dorosłych, organizacji i metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Cena:
350
zł/os
Etykieta

Szkolenia Bhp On-line

Poznaj naszą nową ofertę skierowaną do osób, które wolą naukę zdalną
Cena:
Zapisy trwają

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Czas trwania:
6 spotkań ze specjalistą

Termin:
31 styczeń

Aktualizacja wiedzy dla osób już będących pracownikami służby Bhp.
Cena:
400
zł/os.
Rekrutacja rozpoczęta

Szkolenie okresowe Bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Czas trwania:
16 godzin

Termin:
26 styczeń

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Cena:
150
zł/os.
Zapisy trwają

Szkolenie okresowe dla pracowników służby Bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Czas trwania:
32 godziny

Termin:
 31 styczeń

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby
Cena:
400
zł/os.
zdjęcie

Twoją przyszłość powierz najlepszym i osiągnij sukces

W naszym szybko zmieniającym się świecie umiejętność dostosowania się do nowych warunków i trendów jest niezwykle istotna, szczególnie w życiu zawodowym.


Najlepszą formą dokształcania są kursy zawodowe. W wielu branżach doskonalenie zawodowe jest wręcz niezbędne, nie tylko by zdobywać sukcesy, ale nawet aby nie wypaść z obiegu i utrzymać się na rynku pracy. Firmy organizujące kursy doszkalające prześcigają się w konstruowaniu ofert.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax.

Masz pytania? Napisz do nas!


Bytom, ul. Łużycka 11