Projekt: Skorzystaj z szansy na rozwój! Szkolenia na miarę Twoich potrzeb!

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, dla działania: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Szczegóły projektu:


Nazwa projektu:
Skorzystaj z szansy na rozwój! Szkolenia na miarę Twoich potrzeb!