Pedagogika specjalna

w tej sekcji znajdziesz m.in.: Oligofrenopedagogikę, Spektrum autyzmu, Tyflopedagogikę, Surdopedagogikę, czy Diagnozę i terapię pedagogiczną. Studia dają uprawnienia pedagoga specjalnego i nauczyciela wspomagającego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jeśli nie ma tu kierunku, którego szukasz – napisz do  nas!

Pedagogika specjalna - Diagnoza i terapia pedagogiczna

Czas trwania: 
3 semestry

Uzyskasz kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej
Cena:
1300
zł./semestr

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Czas trwania: 
3 semestry

Uzyskasz kwalifikacje nauczyciela wspomagającego do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
Cena:
1300
zł./semestr

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową - Surdopedagogika

Czas trwania: 
3 semestry

Uzyskasz kwalifikacje nauczyciela wspomagającego do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością słuchową
Cena:
1300
zł./semestr

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową - Tyflopedagogika

Czas trwania: 
3 semestry

Uzyskasz kwalifikacje nauczyciela wspomagającego do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową
Cena:
1300
zł./semestr

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas trwania: 
3 semestry

Uzyskasz kwalifikacje nauczyciela wspomagającego do pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Cena:
1300
zł./semestr
wymagane zaświadczenia od foniatry i logopedy

Pedagogika specjalna - Logopedia

Czas trwania: 
4 semestry

Uzyskasz zawód logopedy dla dzieci i dorosłych
Cena:
1300
zł./semestr

Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Czas trwania: 
3 semestry

Uzyskasz kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii i pracy resocjalizacyjnej we wszystkich ośrodkach wychowawczo-penitencjarnych
Cena:
1300
zł./semestr

Pedagogika specjalna - Terapia zajęciowa

Czas trwania: 
3 semestry

Uzyskasz kwalifikacje do pracy w zawodzie terapeuta zajęciowego
Cena:
1300
zł./semestr

Pedagogika specjalna - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Czas trwania: 
3 semestry

Uzyszkasz kwalifikacje do prowadzenia terapii z dzieckiem na wczesnym etapie rozwoju we wszystkich typach placówek szkolno-rehabilitacyjnych
Cena:
1300
zł./semestr
zdjęcie

Dołącz do powiększającego się grona naszych absolwentów

W naszym szybko zmieniającym się świecie umiejętność dostosowania się do nowych warunków i trendów jest niezwykle istotna, szczególnie w życiu zawodowym.

Najlepszą formą dokształcania są studia podyplomowe. W wielu branżach doskonalenie zawodowe jest wręcz niezbędne, nie tylko by zdobywać sukcesy, ale nawet aby nie wypaść z obiegu i utrzymać się na rynku pracy. Firmy organizujące kursy doszkalające prześcigają się w konstruowaniu ofert.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax

Masz pytania? Napisz do nas!


Bytom, ul. Łużycka 11