Kursy BHP

Szkolenia obowiązkowe dla wszystkich pracowników 

Zapisy trwają

Bhp - szkolenie wstępne dla oświaty

Czas trwania:
8 godzin

Termin:
10 wrzesień 2024 r.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych
Cena:
60
zł/os.
Rekrutacja rozpoczęta

Bhp dla nauczycieli

Czas trwania:
16 godzin

Termin:
10 wrzesień 2024 r.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli
Cena:
60
zł/os.
Rekrutacja rozpoczęta

Bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych

Czas trwania:
8 godzin

Termin:
10 wrzesień 2024 r.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Cena:
60
zł/os
Zapisy trwają

Bhp dla pracowników obsługi

Czas trwania:
8 godzin

Termin:
5 lipiec 2024 r.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku
Cena:
60
zł/os.
Zapisy trwają

Szkolenia Bhp On-line

Poznaj naszą nową ofertę skierowaną do osób, które wolą naukę zdalną
Cena:
Rekrutacja rozpoczęta

Szkolenie okresowe BHP dla dyrektorów i innych osób kierujących pracownikami

Czas trwania:
16 godzin

Termin:
11 wrzesień 2024 r.

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Cena:
150
zł/os.
Zapisy trwają

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Czas trwania:
32 godzin

Termin:
26 wrzesień 2024 r.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników i osób wykonujących zadania służby BHP.
Cena:
400
zł/os.
zdjęcie

Szkolenia BHP dla oświaty to gwarancja jakości

Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów, administracji oraz obsługi. Szkolenia prowadzimy na terenie całego województwa, bezpośrednio w placówkach.


Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, posiadającą wieloletnie doświadczenie zawodowe. Nasze szkolenia są ciekawe, profesjonalne i dostosowane do potrzeb placówek oświatowych.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax.

Masz pytania? Napisz do nas!


Bytom, ul. Łużycka 11