Kierunki przedmiotowe

w tej sekcji znajdziesz m.in.: Geografię, Informatykę, Doradztwo zawodowe, Przygotowanie pedagogiczne, Zarządzanie oświatą, Neurologopedię, czy Integrację sensoryczną z terapią ręki. Jeśli nie ma tu kierunku, którego szukasz – napisz do nas! Uruchomienie konkretnego kierunku uzależnione jest od zebrania grupy.

studia hybrydowe

Arteterapia w edukacji

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów będzie mógł prowadzić terapię za pomocą sztuki we wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Bibliotekoznawstwo

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów może podjąć pracę w instytucjach związanych z czytelnictwem
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Biologia

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów uzyska uprawnienia do nauczania biologii we wszystkich typach szkół
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Chemia

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów uzyka uprawnienia do nauczania Chemii we wszystkich typach szkół.
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Dietetyka i psychologia zdrowia

Czas trwania: 
3 semestry

Słuchacze zyskują umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy przy projektowaniu diet i jadłospisów, pełnienia nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego oraz do profilaktyki osób chorych
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe - PROMOCJA!

Doradztwo zawodowe

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent uzyska uprawnienia doradcy zawodowego
Cena:
1100
zł./semestr
studia hybrydowe

Dydaktyka nauczania języka polskiego jako obcego

Czas trwania: 
3 semestry

Studia dają kwalifikację do prowadzenia lektoratów z języka polskiego jako języka obcego
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Edukacja dla bezpieczeństwa

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów uzyska uprawnienia do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Edukacja muzyczna z muzykoterapią

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów uzyka uprawnienia do nauczania Muzyki we wszystkich typach szkół. Ponadto będzie mógł prowadzić terapię z wykorzystaniem muzyki w placówkach zdrowotnych.
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Filozofia i Etyka

Czas trwania: 
3 semestry

Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania etyki (w szkołach podstawowych, liceach i technikach) oraz filozofii (w liceach i technikach)
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Fizyka

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów uzyska uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe - PROMOCJA!

Geografia

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów uzyska uprawnienia do nauczania geografii we wszystkich typach szkół
Cena:
1100
zł./semestr
studia hybrydowe

Historia

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów będzie miał kwalifikacje do nauczania historii we wszystkich typach szkół
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Informatyka

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów uzyska możliwość nauczania przedmiotu Informatyka we wszystkich typach szkół
Cena:
1300
zł./semestr

Integracja sensoryczna z terapią ręki

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów uzyska uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI oraz podstawy pracy w oparciu o terapię ręki
Cena:
1600
zł./semestr
Wymagana znajomość języka angielskiego

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym 
i edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania: 
3 semestry

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych, wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r.
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Język polski

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów będzie miał kwalifikacje do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Matematyka

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów może podjąć pracę jako nauczyciel matematyki we wszystkich typach szkół
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Muzyka i Plastyka w szkole podstawowej

Czas trwania: 
3 semestry

Studia nadają uprawnienia do nauczania Muzyki i Plastyki w szkole podstawowej
Cena:
1300
zł./semestr

Neurologopedia

Czas trwania: 
2 semestry

Absolwent studiów może posługiwać się tytułem neurologopedy w praktyce prywatnej
Cena:
1400
zł./semestr
studia hybrydowe

Pedagogika Marii Montessori

Czas trwania: 
2 semestry

Absolwent studiów będzie mógł pracować metodami Marii Montessori
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów będzie mógł podjąć pracę jako pedagog szkolny oraz we wszelkich instytucjach opiekuńczych i pomocowych (np. dom dziecka)
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Plastyka i historia sztuki

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów uzyska uprawnienia do nauczania Plastyki i Historii sztuki we wszystkich typach szkół
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Przygotowanie pedagogiczne

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów otrzyma uprawnienia do prowadzenia przedmiotów i pracy nauczyciela w klasach I-VIII szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Przyroda w szkole podstawowej

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu Przyroda w szkole podstawowej
Cena:
1300
zł./semestr

Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną

Czas trwania: 
3 semestry

Słuchacze zyskają umiejętności analizowania zależności środowiskowych, prowadzenia oceny behawioralnej i świadczenia usług terapeutycznych w jednostkach oświatowych
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Socjoterapia

Czas trwania: 
2 semestry

Absolwent studiów będzie mógł prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Technika

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu Technika
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów uzyka uprawnienia do nauczania wiedzy o społeczeństwie z naciskiem na integrację europejską
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent uzyska możliwość pracy jako nauczyciel przedmiotu Wychowanie fizyczne i prowadzić gimnastykę korekcyjną we wszystkich typach szkół
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Wychowanie 
do życia w rodzinie

Czas trwania: 
3 semestry

Absolwent studiów uzyska uprawnienia do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Cena:
1300
zł./semestr
studia hybrydowe

Zarządzanie oświatą

Czas trwania: 
2 semestry

Absolwent uzyska uprawnienia do pełnienia funkcji dyrektora szkoły
Cena:
1300
zł./semestr
zdjęcie

Dołącz do powiększającego się grona naszych absolwentów

W naszym szybko zmieniającym się świecie umiejętność dostosowania się do nowych warunków i trendów jest niezwykle istotna, szczególnie w życiu zawodowym.

Najlepszą formą dokształcania są studia podyplomowe. W wielu branżach doskonalenie zawodowe jest wręcz niezbędne, nie tylko by zdobywać sukcesy, ale nawet aby nie wypaść z obiegu i utrzymać się na rynku pracy. Firmy organizujące kursy doszkalające prześcigają się w konstruowaniu ofert.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax

Masz pytania? Napisz do nas!


Bytom, ul. Łużycka 11