Szkolenie okresowe

Bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Pamiętaj! Pracownicy inżynieryjno – techniczni muszą aktualizować wiedzę nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Zapraszamy na nasze szkolenie, przeprowadzamy je w formie seminarium.

ikona

Czas trwania:

16 godzin

ikona

Cena szkolenia:

150 zł/os.

zdjęcie
zdjęcie

Cele i adresaci szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax

Program nauki

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
  i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
  w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( w szczególności urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjnego, urządzenia zabezpieczającego, środki ochrony indywidualnej)
 • Ćwiczenia dotyczące uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasad udzielania pierwszej pomocy

Informacje o kierunku

ikonka

Forma kształcenia:

seminarium

ikonka

Branża:

ikonka

Zaświadczenie:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp

Czas trwania:

16 godzin

Cena:
150 zł/os.

Co daje szkolenie okresowe Bhp 

Bezpieczna praca nie może odbywać się bez odpowiednio przeszkolonych pracowników,

dlatego bardzo ważne jest przeprowadzanie okresowych szkoleń, na których pracownicy mają możliwość zaktualizować i uzupełnić wiadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax

zdjęcie

Masz pytania odnośnie kursu lub szkolenia? 


Zachęcamy do kontaktu z opiekunem, który odpowie na wszystkie pytani i wątpliwości ale także przeprowadzi Cię przez proces zapisu na kurs on-line.

osoba
Opiekun słuchaczy
Ewa Gembus

Szkolenia BHP – dlaczego warto?

Pracownik BHP w Twojej firmie jest dla Ciebie prawdziwym autorytetem? A może Ty sam chcesz posiadać zaktualizowaną wiedzę na temat przepisów BHP w Twojej firmie i specjalności? Jeśli tak, to nasze szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych jest właśnie dla Ciebie!

Dla kogo kurs BHP?

Oferowane przez nas szkolenie BHP jest skierowane do pracowników inżynieryjno-technicznych. W szczególności jego beneficjentami są inżynierowie, projektanci, konstruktorzy, technolodzy i osoby odpowiadające za organizację procesów produkcyjnych. W trakcie szkolenia osoby te zapoznają się z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki czemu będą mogły wypełniać swoje zadania w sposób dostosowany do aktualnych regulacji prawnych. Szkolenie BHP jest dostępne w formie seminarium, które trwa 16 godzin i odbywa się w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 11. Po zakończeniu szkolenia osoba otrzymuje specjalne zaświadczenie, które potwierdza jego udział w szkoleniu.

ABC szkolenia — program nauki

Tematyka poruszana w trakcie szkolenia jest bardzo szeroka i obejmuje szereg zagadnień związanych z aktualizacją przepisów BHP dotyczących konkretnej specjalności inżynieryjno-technicznej. W ramach prowadzonych zajęć osoby biorące w nich udział zapoznają się z:

 • obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych branżach, z uwzględnieniem konkretnych specjalności (np. budownictwa, architektury, organizacji stanowisk pracy itd.),
 • metodami identyfikacji zagrożeń BHP, jakie pojawiają się w odniesieniu do konkretnych branż i specjalności inżynieryjno-technicznych,
 • oceną zagrożeń szczególnie niebezpiecznych, wynikających z realizacji konkretnego projektu inwestycyjnego,
 • kształtowaniem warunków i środowiska pracy w celu zmniejszenia zagrożeń na danym stanowisku, a także dążenia do likwidacji niektórych czynników szkodliwych,
 • metodami implementacji nowatorskich rozwiązań technicznych, których celem jest zmniejszenie ryzyka po stronie pracowników i osób, które będą korzystać z wybranego projektu,
 • optymalizacją warunków pracy i to również w odniesieniu do wentylacji, oświetlenia, zapobiegania chorobom zawodowym itd.

Mówiąc wprost — szkolenie BHP to inwestycja w bezpieczeństwo i higienę pracy.

Masz pytania? Napisz do nas!


Bytom, ul. Łużycka 11
Zamknij
zdjęcie

Wybrałeś:

Bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Kursy i szkolenia  Kursy BHP

Czas:

16 godzin

Data rozpoczęcia:
Cena:
150
zł/os.
Potwierdzam wybór

Aby dokończyć zapis wypełnij wszystkie niezbędne pola

Imię
Nazwa firmy
Nazwisko
NIP
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
E-mail
Zakład pracy
Stanowisko pracy
Ilość zgłoszonych pracowników

Bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Kursy i szkolenia  Kursy BHP

Czas:

16 godzin

Data rozpoczęcia:
Cena:
150
zł/os.
Potwierdzam wybór

Sprawdź wprowadzone przez Ciebie dane osobowe i przejdź dalej

Bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Kursy i szkolenia  Kursy BHP

Czas:

16 godzin

Data rozpoczęcia:
Cena:
150
zł/os.
Potwierdzam wybór

Dziękujemy za zgłoszenie.

Otrzymasz e-mail z dalszymi instrukcjami.

Powrót do stony głównej

Wiadomość nie została wysłana, spróbuj raz jeszcze.