Skolenie okresowe

Bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie pracowników administracji, pracowników biurowych powinieneś aktualizować nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Nasze szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ikona

Czas trwania

8 godzin 

ikona

Cena szkolenia:

60zł/os.

ikona

Forma kursu:

Szkolenie 

zdjęcie
zdjęcie

Cele i adresaci szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy w zakresie oceny zagrożeń  związanych z wykonywaną pracą, metody ochrony przed zagrożeniami oraz postępowanie w razie wypadku.

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax.z

Program nauki

  • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; 
  • postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników; 
  • problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe; 
  • postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Informacje o kierunku

ikonka

Forma kształcenia:

szkolenie

ikonka

Branża:

 

ikonka

Zaświadczenie:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp

Czas trwania:

8 godzin

Cena:
60 zł/os.

Co daje szkolenie okresowe Bhp 

Uzyskasz niezbędną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax.z

zdjęcie

Masz pytania odnośnie kursu
lub szkolenia? 


Zachęcamy do kontaktu z opiekunem, który odpowie na wszystkie pytani i wątpliwości ale także przeprowadzi Cię przez proces zapisu na kurs on-line.

osoba
Opiekun słuchaczy
Ewa Gembus

Masz pytania? Napisz do nas!


Bytom, ul. Łużycka 11
Zamknij
zdjęcie

Wybrałeś:

Bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych

Kursy i szkolenia  Kursy BHP

Czas:

8 godzin

Data rozpoczęcia:
Cena:
60
zł/os.
Potwierdzam wybór

Aby dokończyć zapis wypełnij wszystkie niezbędne pola

Imię
Nazwa firmy
Nazwisko
NIP
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
E-mail
Zakład pracy
Stanowisko pracy
Ilość zgłoszonych pracowników

Bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych

Kursy i szkolenia  Kursy BHP

Czas:

8 godzin

Data rozpoczęcia:
Cena:
60
zł/os.
Potwierdzam wybór

Sprawdź wprowadzone przez Ciebie dane osobowe i przejdź dalej

Bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych

Kursy i szkolenia  Kursy BHP

Czas:

8 godzin

Data rozpoczęcia:
Cena:
60
zł/os.
Potwierdzam wybór

Dziękujemy za zgłoszenie.

Otrzymasz e-mail z dalszymi instrukcjami.

Powrót do stony głównej

Wiadomość nie została wysłana, spróbuj raz jeszcze.