Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe Bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Musisz zaktualizować swoją wiedzę w ramach prawa Bhp? 

Szkolenie okresowe w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

ikona

Cena szkolenia

150zł/os.

ikona

Czas trwania

16 godzin 

zdjęcie
zdjęcie

Cele i adresaci szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

w szczególności z oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, organizacji w zakładzie pracy nadzoru i kontroli warunków pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, kierowników przedsiębiorstw oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax

Program nauki

  • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ocena ryzyka 
  • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
  • Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
  • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Informacje o kierunku

ikonka

Forma kształcenia:

seminarium

ikonka

Branża:

ikonka

Zaświadczenie:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp

Czas trwania:

16 godzin

Cena:
150 zł/os.

Co daje szkolenie okresowe Bhp dla osób kierujących pracownikami

Uzyskasz niezbędną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax

zdjęcie

Masz pytania odnośnie kursu lub szkolenia? 


Zachęcamy do kontaktu z opiekunem, który odpowie na wszystkie pytani i wątpliwości ale także przeprowadzi Cię przez proces zapisu na kurs on-line.

osoba
Opiekun słuchacza
Ewa Gembus

Masz pytania? Napisz do nas!


Bytom, ul. Łużycka 11
Zamknij
zdjęcie

Wybrałeś:

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Kursy i szkolenia  Kursy BHP

Czas:

16 godzin

Data rozpoczęcia:
Cena:
150
zł/os.
Potwierdzam wybór

Aby dokończyć zapis wypełnij wszystkie niezbędne pola

Imię
Nazwa firmy
Nazwisko
NIP
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
E-mail
Zakład pracy
Stanowisko pracy
Ilość zgłoszonych pracowników

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Kursy i szkolenia  Kursy BHP

Czas:

16 godzin

Data rozpoczęcia:
Cena:
150
zł/os.
Potwierdzam wybór

Sprawdź wprowadzone przez Ciebie dane osobowe i przejdź dalej

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Kursy i szkolenia  Kursy BHP

Czas:

16 godzin

Data rozpoczęcia:
Cena:
150
zł/os.
Potwierdzam wybór

Dziękujemy za zgłoszenie.

Otrzymasz e-mail z dalszymi instrukcjami.

Powrót do stony głównej

Wiadomość nie została wysłana, spróbuj raz jeszcze.