Podejmij naukę na kierunku

Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych – G1

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych

Szkolenie przygotowuje słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej.

ikona

Cena:

200 zł/osoba + egzamin 

ikona

Czas trwania:
2 spotkania ze specjalistą

zdjęcie
zdjęcie

Adresaci szkolenia

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub

osoba posiadająca wiedzę potwierdzoną stosownymi dokumentami z zakresu obsługi, eksploatacji i budowy urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax

Program nauki

Przygotuj się na ciekawe zajęcia teoretyczne i praktyczne podczas których przyswoisz wiedzę z:

  • Prawo energetyczne i przepisy z nim związane.
  • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.
  • Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1kV.
  • Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym powyżej 1kV. Zasady budowy i eksploatacji urządzeń elektrotermicznych.
  • Zasady budowy i eksploatacji sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
  • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach do 1kV.
  • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach powyżej 1kV.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
  • Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym.
  • Ochrona przeciwpożarowa.

Informacje o szkoleniu

ikonka

Forma kształcenia:

Szkolenie

ikonka

Branża:

Zawodowa

ikonka

Kwalifikacja:

Uprawnienia SEP

Czas trwania:

2 spotkania ze specjalistą

Cena:
200 zł/os. + egzamin

Korzyści z wzięcia udziału
w szkoleniu

Uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne.

Świadectwo kwalifikuje do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Dokumenty do pobrania

* W przypadku chęci zapisu w tradycyjny sposób zachęcamy do pobrania z poniższych linków dokumentów rekrutacyjnych, wypełnienia ich i dostarczenia ich do siedziby Elpax

zdjęcie

Masz pytania odnośnie kursu lub szkolenia? 


Zachęcamy do kontaktu z opiekunem, który odpowie na wszystkie pytani i wątpliwości ale także przeprowadzi Cię przez proces zapisu na kurs on-line.

osoba
Opiekun słuchaczy
Ewa Gembus

Masz pytania? Napisz do nas!


Bytom, ul. Łużycka 11
Zamknij
zdjęcie

Wybrałeś:

Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych – G1

Kursy i szkolenia Szkolenia 
zawodowe

Czas:

2 spotkania ze specjalistą

Data rozpoczęcia:
Cena:
200
zł/os. + egzamin
Potwierdzam wybór

Aby dokończyć zapis wypełnij wszystkie niezbędne pola

Imię
Nazwa firmy
Nazwisko
NIP
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
E-mail
Zakład pracy
Stanowisko pracy
Ilość zgłoszonych pracowników

Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych – G1

Kursy i szkolenia Szkolenia 
zawodowe

Czas:

2 spotkania ze specjalistą

Data rozpoczęcia:
Cena:
200
zł/os. + egzamin
Potwierdzam wybór

Sprawdź wprowadzone przez Ciebie dane osobowe i przejdź dalej

Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych – G1

Kursy i szkolenia Szkolenia 
zawodowe

Czas:

2 spotkania ze specjalistą

Data rozpoczęcia:
Cena:
200
zł/os. + egzamin
Potwierdzam wybór

Dziękujemy za zgłoszenie.

Otrzymasz e-mail z dalszymi instrukcjami.

Powrót do stony głównej

Wiadomość nie została wysłana, spróbuj raz jeszcze.