Socjoterapeuta – predyspozycje, uprawnienia i perspektywy